De opleiding

Centrum Tea AdemaCentrum Tea Adema met bijna 30 jaar kennis en ervaring op het gebied van coachen en de jeugdhulpverlening, biedt een intensieve opleiding tot kindercoach aan.
Tijdens deze opleiding leer je hoe professionele ondersteuning te bieden bij vragen op het gebied van ontwikkeling van het kind en opvoedvragen. Klik hier voor de website van de opleiding tot kindercoach.

De kindercoach maakt het verschil.
Het doel van de kinder- en jeugdcoach is ouders en kinderen op weg helpen in hun ontwikkeling en het activeren van het kind en zijn ouders zodat ze hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten.
Je leert als toekomstige kindercoach tijdens de opleiding inspelen op ieder kind en zijn ouders die uniek zijn en daarom een unieke aanpak en behandeling verdienen.
De hulp van een kinder- en jeugdcoach kan voor veel kinderen en hun ouders het verschil maken en daar word je voor opgeleid.

Voor wie is de opleiding tot kinder en jeugdcoach

  • Mensen die een eigen praktijk willen starten als kinder of jeugdcoach
  • Mensen die in hun beroepspraktijk te maken hebben met kinderen
  • Medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en kinderdagverblijven
  • Leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders
  • Fysiotherapeuten, diëtisten, orthodontisten en logopedisten
  • Psychologen en (ortho) pedagogen
  • Schoolmaatschappelijk werkers
  • Pedagogische werkers uit de jeugdhulpverlening, Bureau’s Jeugdzorg, Centra Jeugd en Gezin en consultatiebureaus
  • Mensen die een carrière switch willen maken en met kinderen willen werken.
  • Ouders

Wat is de inhoud van de opleiding tot kinder en jeugdcoach
Kern van de basisopleiding is de ontwikkeling van kinderen, oplossingsgericht en contextueel/systemisch werken en effectieve communicatie.
Bruikbare en praktische coachingsvaardigheden en methodieken zijn natuurlijk onderdeel van deze opleiding.
De opleiding is steeds praktisch toepasbaar en geeft kinderen en ouders de garantie op een professionele persoonlijke aanpak.
Wil je je kennis en ervaring uitbreiden met betrekking tot verschillende methodieken en problematieken dan kan je kiezen voor de bij- en nascholingsdagen.

De opleidingen van de praktijk voor kindercoaching leiden op tot deskundige HBO-kindercoach.
Deze is in staat tot zelfreflectie en beschikt over een praktische gereedschapskist om verandering in gang te brengen bij ouders en kinderen, want:

De kindercoach maakt het verschil

Wil je meer weten over de opleiding tot kindercoach, de tarieven, de verschillende opleidingsmodules en beschikbare opleidingsplaatsen, klik dan hier voor de complete website van de opleiding tot kindercoach.

Onderstaand de hal, de eetkamer, de serre en het leslokaal van de opleiding:
opleiding tot kindercoach 1
opleiding tot kindercoachopleiding tot kindercoach 9opleiding tot kindercoach 3opleiding tot kindercoach 2
opleiding kindercoaching 1opleiding kindercoachkindercoaching opleiding 1deel leszaal kindercoach
.

.

 

 

 

.

.

lummelhoekje opleiding tot kindercoach

.

.

.

.

.

In groepjes binnen en buiten in de tuin aan het werk tijdens de opleiding.leszaal3 leszaalleszaal1 leszaal2
eetzaal

 

 

werken in tuin1 opleiding tot kindercoach 4

 

 

 

ES 2013-1 opleiding tot kindercoach 7opleiding tot kindercoach 6opleiding tot kindercoach 8

Reacties zijn gesloten.