De coach

Tea AdemaDe praktijk voor kindercoaching, jongerencoaching en opvoedcoaching en de opleiding tot kinder en opvoedcoach maken deel uit van Centrum Tea Adema.

Ik ben psychologisch, pedagogisch en in vele verschillende methodieken gediplomeerd en gecertificeerd waaronder:
HBO- Jeugdwelzijnswerk, Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie, Gezinsbegeleider, systemisch en contextueel werken en werken met trauma’s.
Ieder jaar volg ik verschillende bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied.
Daarnaast heb ik opleidingen Organisatiekunde, Logistiek management en Personeelswerk gevolgd en diverse trainingen op het gebied van coachingsvaardigheden en management.
Meer dan 30 jaar heb ik o.a. ervaring als leidinggevende, manager, coach in het bedrijfsleven,  als jeugdbeschermer bij Bureau Jeugdzorg en begeleider van intervisiegroepen binnen Bureau Jeugdzorg, (AMK, Jeugdreclassering, Spoedeisende hulp, orthopedagogen en management)

Naast het coachen van kinderen en hun ouders, schrijf ik artikelen over kinderen en opvoeden, geef ik gastlessen op scholen en begeleid ik studenten bij projecten en stage opdrachten van de opleidingen HBO-pedagogiek en SPH.

Mijn aanpak is helder, nuchter,  professioneel, praktisch en vol vertrouwen in de capaciteiten van de cliënt.

Ik prijs me gelukkig dat ik heb gewerkt met bijzondere kinderen en volwassenen en ik sta voor een respectvolle, humorvolle en liefdevolle benadering.

Doel
Het doel van de praktijk voor Kindercoaching is inzicht bieden, ondersteunen en begeleiden naar verandering en verbetering.

Het belangrijkste is dat het eigen potentieel wordt aangesproken en dat eigen oplossingen en mogelijkheden hun weg vinden.

Opleiding tot kindercoach
Omdat ik steeds vaker werd gevraagd mijn kennis en ervaring over te dragen aan anderen heb ik in 2009 een intensieve en praktische opleiding voor de kindercoach ontwikkeld. Met veel enthousiasme en plezier leid ik nu eveneens anderen op in het coachen van kinderen én hun ouders.
Doel van de opleiding
Het aanbieden van professionele, kwalitatief hoogwaardige en betaalbare opleidingen die zinvol en effectief zijn voor iedereen die werkt met kinderen en ouders en die het verschil wil maken.

Publicaties

cover (3)boek zoveel te lerenwaaier

Ik schreef het werkboek en de training  Ik leer leren om kinderen en hun ouders te ondersteunen bij het leren.

Daarnaast schreef ik het boek Zoveel te leren.

De waaier Oplossingsgericht aanpakken van 49 problemen van kinderen kwam uit in 2015.

.

.

Overige publicaties

  • Regelmatig word ik gevraagd een artikel te schrijven, mijn mening te geven op een vraagstuk of medewerking te verlenen aan een programma. Hierbij een overzicht van deze activiteiten:Het grote weerbaarheidspel voor pubers, het concentratiespel, het faalangstspel, het wist je dat leerspel en boekjes over boosheid en angst heb ik sinds 2010 ontwikkeld.
    Sinds 2015 wordt 2 keer per maand een filmpje met uitleg gepubliceerd op You Tube.

2019
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
Dagblad Trouw: Opvoedvraag over dwingende peuter
Podopost: Over pubers en voetverzorging
Heit & Mem: Over boosheid
Kwink Magazine: Over emoties

2018:
Radio 1: Programma “Dit is de dag ” over de leugen van Sinterklaas
Weekendbijlage
Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
Dagblad Trouw in de opvoedvraag over puber die niet wil leren
Vokskrant Opvoedbijlage over Sinterklaas
Magazine Eigen Huis: Over impact van verhuizen voor kinderen
Dagblad Trouw over Sint Maarten
Friesch Dagblad over Sint Maarten
Dagblad Trouw in de opvoedvraag over puber die aan moeder hangt
Dagblad Trouw in de wekelijkse rubriek opvoedvraag over motivatie bij leerling
Kwink over kind wat niet luistert
Dagblad De Telegraaf over vader die zijn zoon aangeeft bij de politie
Kwink over of alles leuk moet zijn voor kinderen

2017:
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
Friesland Post over Buitenspelen
Friesch Dagblad over examenstress
Radio Omrop Fryslân over de Cito toets
Dagblad Trouw in de wekelijkse rubriek opvoedvraag over kleuter hangt aan moeder
Weekblad Vriendin over pubers
Terdege over vriendschappen bij kinderen

2016:
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
Kwink artikel over sociaal-emotioneel leren
Trots magazine opvoedvraag
Radio Omrop Fryslân over een verplichte opvoedcursus voor ouders
Leeuwarder Courant over de verplichte opvoedcursus voor ouders
Onderwijsblad over Sinterklaas
Het Algemeen Dagblad over vuurwerk en jongens

2015:
Weekendbijlage Friesch Dagblad eens per 6 weken een pagina in de rubriek Thuis
RTL weekend magazine artikel over de leugen over Sinterklaas
Wij jonge ouders artikel over het karakter van kinderen en de consequenties daarvan
Trots magazine opvoedvraag over corrigeren door grootouders
Kwink artikel over sociaal-emotioneel leren
Dagblad Trouw opvoedvraag over eten
Wij.nl
over opvoedvraag
Trots magazine over vraag over omgangsvormen
Trots magazine opvoedvraag over de waarom-vraag van jonge kinderen

2014:
Ouders van Nu over het ideale opvoedteam als ouders
Kek-Mama over de gebruiksaanwijzing van kinderen
Dagblad Trouw over indrinken bij pubers
Trots Magazine over een vraag over grof taalgebruik en een vraag over het gedrag van kleinkinderen
PSC-Magazine met een aantal artikelen
Dagblad Trouw over een puberopvoedvraag
Educare over eigenheid van ieder kind
Tym.nl een 6-tal blogs
Radio Omrop Fryslân over stress bij de examens
Rekels over angst
Kinderwijz over pubers
Heit& Mem over normen en waarden.

2013:
Kek-Mama over boosheid
Max-magazine over nieuwe uitdaging,
weekeindbijlage noordelijke nieuwsbladen over leren in de vakantie
Kinderwijz over kindercoaching en opvoedcoaching
Ouders van Nu over dagritme kaarten

2012
:
Counseling Magazine over problematische gezinssituatie
Groter Groeien over een opvoedvraag
Groter Groeien over de driehoek ouder, gezin en school

2011
:
J/M puberspecial met groot artikel over een goed gesprek met pubers
Dagblad Trouw over pubergedrag
Radio Omrop Fryslân over gamen en verslaving
J/M ouders over zwemmen door het gat
Magazine van het Bert Hellinger Instituut over boosheid
Leeuwarder Courant over zwangerschapsverlof.

Eerder:
Regelmatig wordt een tip van mij geplaatst voor “opgroeien in verbondenheid“, een wekelijkse nieuwsbrief van de stichting universele opvoeding.
In het boek “Opvoeden in verbondenheid” van Peter Jochems zijn 2 tips opgenomen die eerder zijn gepubliceerd voor opgroeien in verbondenheid.

Reacties zijn gesloten.