Haal je onvoldoendes ?

Veel leerkrachten en ouders vragen wanhopig hoe het kan dat pubers onvoldoendes halen of ze zijn geïrriteerd omdat het kind te weinig inspanning zou tonen om hogere cijfers te halen.
Kinderen zelf hebben vaak geen idee wat er aan de hand is.
Wanneer een puber onvoldoende resultaat haalt, onderzoeken we eerst het inspanningslevel.
Daarna kijken we verder naar leerstrategie, leerstijl, plannen, organiseren, faalangst, concentratie en natuurlijk motivatie.
Dit zijn de onderwerpen van Ik leer leren en de resultaten na een coaching of training met Ik leer leren zijn altijd positief.

Lees verder over: Leren als een kameleon
Lees ook: 1000 verschillende manieren van leren
Lees ook: 13 manieren voor concentratieverlies

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach,
Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in filmpjes | Een reactie plaatsen

Geen orde in de klas?

boze-moederOmdat leerkrachten geen orde kunnen houden, heeft de Nederlandse leerling geen discipline meer.
Het was heus in het nieuws deze week.
Nederland scoort in 35 landen het allerslechtst als het om discipline gaat.
Leraren moeten lang wachten voordat leerlingen rustig zijn en daarna duurt het nog lang voor leerlingen aan het werk zijn.
We zijn daarmee het slechts scorende land ter wereld.
Oei, oei, oei.

Omgekeerde wereld?

Als ik een dergelijk bericht hoor, schrik ik eerst even en daarna vraag ik me af of we in een omgekeerde wereld leven. Is het niet zo dat we van kinderen discipline mogen verwachten en dat ze respect voor een leerkracht hebben?
Vanuit de pedagogiek is een leraar onder andere iemand die zorgt voor zinvol werken en die kinderen faciliteert om hun taak te kunnen doen.
Er kan orde in een groep zijn als de leerkracht het gezag heeft. Gezag is wat iemand krijgt én wat iemand moet verdienen.
En daar zou wel eens de moeilijkheid kunnen zitten.

De leerkrachten

Leerkrachten zijn mensen die óók kinderen van hun tijd zijn. Wat ik zie in de leerkrachten die bij mij in de opleiding komen, is dat ze van verschillende generaties zijn.
Er zijn leerkrachten bij die je het predicaat ‘van de oude stempel’ zou kunnen noemen. Deze leerkrachten zijn meestal boven de 55 jaar en hebben naast tientallen jaren ervaring het kenmerk dat zij de leiding hebben over datgene wat er in hun klas gebeurt. In deze klassen zijn meestal geen ordeproblemen.
Daarnaast heb je de hele grote middengroep leerkrachten die opgegroeid is in de jaren zeventig. Deze leerkrachten zijn opgevoed volgens het democratische model wat vanuit de jaren zestig zijn intrede deed met Dr Spock, Gordon en het gelijkwaardigheidsprincipe.
Waar hun ouders nog een duidelijk leiderschapsprincipe hadden in hun opvoeding, zijn deze jaren zeventig kinderen vooral opgevoed volgens het overleg model. En in een overlegmodel is iedereen gelijkwaardig. Helaas is het daar vaak doorgeschoten tot iedereen is gelijk. En waar volwassene en kinderen zich als gelijken gaan gedragen, krijg je gedonder.
Neem daarbij nog:

 • de zeer ernstige inperking van de vrijheid van handelen van de leerkrachten die vaak gemangeld worden tussen Cito, schoolbesturen en directies die handelen alsof ze met een marktgericht bedrijf in plaats van kinderen te maken hebben,
 • de extreem grote klassen,
 • het passend onderwijs wat kinderen in de klas brengt die met grote hulpvragen kampen,
 • ouders die veeleisend zijn ten aanzien van de resultaten en bejegening van hun kind,
 • kinderen die van nature weinig respect voelen voor functies met gezag

Hoe logisch is het dan dat het onderwijs op deze manier in het nieuws komt? En hoe logisch is het dan dat met name de jongste generatie leerkrachten massaal afhaakt en dat mannen er niet eens meer aan beginnen?
Wat verdrietig genoeg niet aan de orde komt en waar ons onderwijs volledig op is gestoeld, is het hart voor de kinderen.
Al die leerkrachten die nu zo negatief worden weggezet, gaan dagelijks over hun eigen grenzen om de boel in de hand te houden. Ze worden gemangeld door al die verschillende belangen van directies, besturen, Cito, ouders en kinderen. Veel leerkrachten voelen zich inmiddels meer een boekhouder dan een leerkracht. En vooral voelen velen zich op de verschillende terreinen tekort schieten omdat het nooit goed genoeg is voor deze of gene.
Als je in gesprek bent met leerkrachten gaat het altijd eerst over de zorgen voor de leerlingen en hoe om te gaan met het moeilijke gedrag wat veel kinderen tegenwoordig laten zien. En hoe zich te wapenen tegen de eisen en woede van veel ouders.
Wie neemt het op voor de leerkrachten die ook de kinderen van hun tijd zijn en geen automatisch gezag meer ontvangen?

De kinderen

De kinderen in deze tijd,zijn zoals gezegd meestal kinderen van ouders die democratisch en al onderhandelend zijn opgegroeid. Deze ouders hebben niet meer een referentiekader en beeld van gezag en discipline omdat dit bijna vloekwoorden waren vanaf de jaren zeventig.
De kinderen in deze tijd worden dus veelal opgevoed met veel open ruimtes en heel veel gelegenheid tot ‘Ja-maren’ en ‘Ik wil’.
Omdat ‘mijn wil is wet’, ‘punt uit’ en ‘omdat ik het zeg’ niet meer kan, blijven veel ouders eindeloos in discussie met hun kind. Deze discussie houden ouders niet vol waardoor kinderen leren dat als ze maar lang genoeg doorgaan, zij krijgen wat ze willen. Sommige kinderen zeggen dit letterlijk tegen mij in de praktijk.
Je zult maar ouder zijn in deze tijd. Er is geen vast kader meer van goed en fout en je moet het helemaal zelf uitvogelen.
Omdat de huidige ouders en kinderen zijn opgegroeid in een tijd waarin alles mogelijk was en je wensen en behoeften gemakkelijk vervuld konden worden, is het voor heel veel kinderen ook erg moeilijk om te gaan met teleurstellingen en het accepteren van een Nee.
Daarnaast is er door alle persoonlijke ontwikkeling die parallel liep als een soort dwingende opdracht van de welvaart het ‘Ik zelf’ heel erg op de voorgrond gekomen. De social media en alle glossy’s met alle highlights uit ons persoonlijke leven helpen eveneens niet echt om te erkennen dat ouderschap niet altijd meevalt.
Niet het eerst denken aan, en rekening houden met, een ander is de norm zoals een paar generaties geleden, maar eerst de eigen behoefte bevrediging is de norm. En vanuit die instelling heb je volkomen het recht je beklag te doen bij anderen die je niet behandelen zoals jij zou willen en die zaken van je vragen waar je even geen zin in hebt.
Respect hebben voor mensen met een functie met gezag en omgaan met autoriteit horen daar ook bij.
Kinderen handelen dus alleen maar vanuit datgene wat ze voorgeschoteld krijgen aan voorbeelden en hun eigen behoeften.
Het is in deze zin denk ik niet verbazingwekkend dat alle hulpvragen over concentratieproblemen, boosheid en angst zo’n grote vlucht nemen omdat deze allemaal te maken hebben met grenzen.
Waar moeten we nieuwe kaders vinden die voldoen aan deze tijd en die zowel de eigen behoeften als die van anderen erkennen.
Je zult maar ouder zijn in deze tijd met de bijna dwingend gevoelde  opdracht om je kinderen gelukkig te maken.

Hoe nu verder?

Niemand kan de geschiedenis ongedaan maken en we moeten leven in de tijd die van ons is.
De grote uitdaging van deze tijd is misschien wel dat we een nieuwe vorm van gezag en autoriteit moeten vinden die past bij deze tijd.
Dat we opnieuw criteria vaststellen voor respect en gezag en dat we kinderen leren dat zij weliswaar gelijkwaardig, maar niet gelijk aan ons zijn en dat ze op hun beurt moeten wachten als volwassenen dat aangeven. Waarin misschien ook waarden als discipline en verantwoordelijkheid voor elkaar nieuwe invulling kunnen krijgen.
Ouders en leerkrachten van nu staan misschien voor de grote uitdaging om hun leiderschap te (mogen) nemen. Een leiderschap waar ze als ouder en leerkracht recht op hebben en wat van binnenuit komt omdat ze weten dat ze goed bezig zijn en een kind veiligheid en structuur bieden als ze grenzen geven aan kinderen en zij bepalen wat ten diepste goed en gezond is voor een kind.
Zij gaan er daarbij van uit wat een kind nodig heeft en niet wat een kind wil. Dat is dan niet vanuit het ouderwetse ‘mijn wil is wet’, maar vanuit ‘ik ben de grote en jij bent de kleine’.
Vanuit de verantwoordelijkheid voor het kleine neem je besluiten, geef je grenzen en met volledige vanzelfsprekendheid neem je de kinderen bij de hand en leid je ze door jouw grensgebied.
Zoals Maria Montessori al zo mooi zei: Ik geef je vrijheid in verbondenheid”.
En mogelijk dat vanuit die gedachte kinderen automatisch weer het gezag voelen voor leerkrachten en kunnen laten zien dat ze gedisciplineerd kunnen (samen) werken.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Bekijk ook het filmpje: De beste redenen om grenzen te stellen
Lees ook: Moeten leerkrachten opvoeden?
Lees ook: Weerbaar opvoeden, hoe doe je dat?
Lees ook: Waarom ik een kind geen kanjer of held noem

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach,
Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema
Bekijk instructiefilmpjes op Youtube
De illustratie is van Bianca Snip

Geplaatst in Opvoeden in deze tijd | 3 Reacties

Fixed en growth mindset in beeld

Fixed en Growth mindset in beeld

Wat is een fixed mindset ?

Kinderen die vaak van te voren al verwachten dat iets niet gaat lukken of die ervan overtuigd zijn dat ze iets niet kunnen, krijgen ook altijd gelijk. Deze kinderen, maar even goed geldt dit voor volwassenen, denken dat alles zo’n beetje van te voren vast staat en dat ze erg weinig invloed hebben op de loop der dingen.
Zo worden hun verwachtingen bewaarheid en bevestigen zichzelf vooral dat ze iets niet kunnen, het nooit zullen leren en dat alles altijd hetzelfde blijft. Zij spreken ook in dit soort bewoordingen die veel generalisaties bevatten van overal, altijd, nooit, iedereen en dan vooral in negatieve zin.

Wat is een growth mindset?

Kinderen en volwassenen met een growth mindset hebben vaak meer realistische verwachtingen over zichzelf, de situatie en over anderen. Bovendien lijken ze minder last te hebben van faalangst en kunnen ze opener zijn in het contact met anderen. Ook hebben ze meer beschikking over hun creatieve vermogen.

Welke gevolgen een fixed en een growth mindset hebben, kun je zien in het filmpje. Hoe je denkt, bepaalt voor een groot deel de uitkomst die je gaat krijgen……

Lees ook: Leidt een diagnose tot verlamming?
Lees ook: Wat is er mis met falen
Lees ook: Het slagveld in Havo-2 en Vwo-2
Bekijk ook het filmpje concentratieproblemen bestaan niet

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in angst, Faalangst, filmpjes, Stof tot nadenken, Uit de praktijk | Een reactie plaatsen

Geweigerd voor een feestje

kijken-naarRegelmatig krijg ik mailtjes met hulpvragen van ouders. Omdat het mij niet lukt al die mails inhoudelijk te beantwoorden, verwijs ik dan naar deze website waar over veel onderwerpen al is geschreven.
Zo kreeg ik ook eens een vraag over het niet uitgenodigd worden voor kinderfeestjes.
Dat hakt er voor veel kinderen en ouders in.
Je zou kunnen zeggen dat dit een leerpunt is voor het leren van sociale weerbaarheid.

Kinderfeestjes en zo

Ik heb we eens de indruk dat kinderfeestjes steeds jonger beginnen. Je kunt je echter afvragen hoeveel bewustzijn een kind van 4 of 5 heeft van een kinderfeestje voor de verjaardag. Hoe moois is het dan nog om het lekker knus te houden met opa en oma en ooms en tantes. Voor veel kinderen in deze tijd heb je dan al bijna een zaal vol met alle echtscheidingen van de laatste jaren.

Wie heeft het beste feestje?

Ook de kinderfeestjes zijn een grote sociale en commerciële aangelegenheid geworden. Hele klassen worden uitgenodigd en thema feestjes worden door bedrijven graag en vooral buitenshuis verzorgd.
Alleen al de traktatie op school lijkt een wedstrijd tussen moeders geworden en de ideeën voor een dergelijke traktatie zijn op internet niet aan te slepen.

Vroeger……..

Wat ben ik soms blij dat ik gevrijwaard ben gebleven van een dergelijk gekkenhuis rondom feestjes. Wij vierden het voor onze kinderen lekker thuis met zelf taartjes maken, buiten spelen, disco in de garage en het mooiste feestje was met een aantal meiden een doos patat opeten, een sprookje voorlezen waarvan daarna een schilderij werd gemaakt en ondertussen rondom de grote tafel heerlijk liedjes zingen. Eén keer ben ik buiten de deur geweest en wat was het een armoede met gillende en rennende kinderen.

Sociale Weerbaarheid

Wanneer kinderfeestjes zo belangrijk worden en het iets gaat zeggen over je sociale status, is het natuurlijk een ramp als je wordt buitengesloten van een feestje. Als kind ga je dan aan jezelf twijfelen en ook vele ouders raken in de stress wanneer hun kind geen uitnodiging krijgt voor een verjaardag.

Gelijke behandeling

Wij willen ieder kind graag gelijk behandelen en niemand mag beter of slechter zijn dan de ander. Om deze reden geven veel ouders ook aan andere kinderen cadeautjes wanneer een kind jarig is.
Echter, de realiteit is dat er verschil is tussen kinderen en als je jarig bent, heb je er recht op dat je in het middelpunt staat. Dan moeten andere kinderen zich even naar de achtergrond bewegen.

Wat leer je door een afwijzing

Juist door het niet gevraagd worden voor een kinderfeestje leren kinderen heel veel, zoals bijvoorbeeld:

 • Omgaan met teleurstellingen
 • Een ander iets gunnen en blij zijn voor iemand die meer boft dan jij
 • Dat je niet bij iedereen hoort en dat er verschillende sociale groepen zijn
 • Jezelf vermaken als anderen niet beschikbaar zijn om te spelen
 • Omgaan met afwijzingen
 • Leren jezelf te herpakken na een vervelend bericht
 • Overeind blijven en zelfvertrouwen houden
 • Jezelf blijven respecteren ook als anderen naar tegen je doen
 • Assertief en eerlijk kunnen benoemen dat je teleurgesteld bent
 • Assertief en eerlijk zijn als je zelf anderen uitnodigt en afwijst

Omgaan met teleurstellingen

In feite is het niet uitgenodigd worden voor een feestje een grote oefening in sociale weerbaarheid. Hoe ouder kinderen worden, hoe vaker ze te maken zullen krijgen met afwijzingen. Dat begint al op school met het halen van onvoldoendes, met misschien uitgeloot worden voor een studie of afgewezen worden bij een sollicitatie. Wanneer je van jongs af aan geleerd hebt dat teleurstellingen erbij horen en dat anderen soms of vaker meer boffen dan jij, dan wordt een afwijzing steeds minder een aanslag op je ego en je persoonlijkheid. Soms heb je gewoon pech en soms ben je domweg niet goed genoeg. Uiteindelijk is het leren omgaan met teleurstellingen goed voor je zelfvertrouwen want als het goed is, leer je op die manier heel goed je kwaliteiten en talenten kennen.
Daarnaast zijn mensen die een ander iets gunnen meestal heel plezierig in de omgang en graag geziene gasten. Het paradoxale is dan ook dat juist de kinderen die geleerd hebben blij te zijn voor anderen en enthousiast reageren op voordeel voor de ander vaker worden uitgenodigd op feestjes omdat ze de sfeer verhogen omdat ze niet zitten sippen en zich tekort gedaan gedragen.

Introvert en extravert

Wat veel ouders ook nog wel eens vergeten, is dat niet ieder kind zomaar houdt van feestjes en partijtjes. De extraverte kinderen die graag en veel met en bij anderen zijn, houden van drukte en gezelligheid. Ze bloeien daar helemaal van op en zullen het ook erg vinden als ze iets leuks moeten missen.
Andere kinderen die meer introvert zijn en van rust en regelmaat houden, zijn meestal eens zo gelukkig in situaties met veel kinderen bij elkaar. Voor hen is een verjaardagsfeestje vaak een grote aanslag op hun energie en incasseringsvermogen. Deze kinderen worden zelfs  gemakkelijk over het hoofd gezien en mogelijk (her)kennen andere ouders hen niet eens als kandidaat voor een partijtje.

Hoe help je je kind?

Alle mooie voorgaande leerpunten ten spijt is het natuurlijk hartverscheurend als je je verdrietige kind met een sneu snoetje voor je neus hebt. Het liefst zou je de jarige en zijn ouders direct willen bellen om ervoor te zorgen dat je kind erbij kan zijn.
En toch is dat een slecht idee.

Je mag ervan uitgaan dat er goed is nagedacht over de gastenlijst en er zal een goede reden zijn voor de wijziging. Meestal weet je de reden niet en mogelijk is je kind niet goed genoeg bevonden om een reden die geldig is voor de ander of moest er domweg gekozen worden.
Op zich is de reden van afwijzing niet interessant. Het is van belang dat je kind hier mee om leert gaan.

Wat kun je doen?

Wanneer je kind helemaal verdrietig thuiskomt, haal dan eerst adem. Ook al ben je zelf, misschien heel terecht, verontwaardigd, je kind heeft jou nu nodig om hem te helpen. Geef allereerst je kind gelegenheid om het verhaal te vertellen. Geef daarna veel erkenning door het benoemen hoe verdrietig het is dat je kind niet mag komen. Benoem eventueel ook dat het heel gemeen voelt. (En dat is iets anders dan dat het gemeen is)
En geef vooral aan dat het heel jammer is dat je kind niet mee mag doen. Bespreek met je kind als je merkt dat je kind aan zichzelf gaat twijfelen, dat het nu eenmaal zo is dat je niet overal bij kunt horen. Mensen leven in groepen en bij de ene groep pas je beter dan bij de andere groep. Dat wil dan niet zeggen dat de ene groep beter of slechter is, maar alleen maar iets anders is. En hoe mooi het is wanneer  iedereen anders is.  Dat maakt het leven boeiend en daarvan kunnen we leren.
Geef je kind de tijd om verdrietig te zijn, maar stimuleer het ook om zijn bezigheden weer op te pakken.

Op deze manier leert je kind dat het leven niet eindigt als hij niet mee mag doen. Ook als het vaak gebeurt, kun je uiteindelijk leren dat jij gewoon even waardevol bent als anderen en dat je misschien net even anders bent dan anderen.
En ouders leren kunnen leren dat hun kind geen verlengstuk is van hun zelf en hun kind helpen sociaal weerbaar te worden.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Lees ook: Waarom verliezen zo belangrijk is
Lees ook: Is je kind een aap of een giraf?
Lees ook: Organiseer een kinderfeestje
Bekijk ook het filmpje: Leer van je  kwaliteiten bij tegenslag

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema
Bekijk instructiefilmpjes op Youtube
De illustratie is van Bianca Snip

Geplaatst in Ontwikkeling van kinderen, Opvoeden in deze tijd, Vraag en antwoord, weerbaarheid | Een reactie plaatsen

Elk nadeel heeft zijn voordeel

Als je moeilijkheden hebt, kun je daarin blijven hangen. Moeilijkheden voelen heel vervelend en zwaar, maar eigenlijk zijn het allemaal kansen om te ontdekken wat je in je hebt. Je kunt onderzoeken welke positieve effecten deze moeilijkheden misschien met zich meebrengen, ontdekken welke talenten je hebt om in te zetten, leren hoe je vol kunt houden en misschien zijn er wel onverwachte voordelen te behalen.

Bekijk het filmpje over boosheid
Bekijk het filmpje over concentratieproblemen.

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in filmpjes, Methodieken in de praktijk | Een reactie plaatsen

Hoogbegaafd en alles verloren?

Bouwpakket les5Regelmatig kom ik ze tegen, de pubers en jongeren die het hebben opgegeven. Vaak zijn ze depressief, verslaafd aan games, ze roken joints en school hebben ze opgegeven of ze bungelen er wat bij. Heel vaak hebben ze ook een diagnose gekregen omdat het maar niet lukte. ADD en Asperger scoren daarbij hoog. De wanhoop en lijdensdruk zijn erg hoog en meestal is er al van alles geprobeerd. In veel gevallen is er minimaal één schoolniveau lager afgestroomd. Het begin onderwijs was meestal gymnasium of VWO en het is geen uitzondering dat de pubers eveneens vastlopen op het VMBO en dat de jongeren helemaal niet een diploma hebben gehaald of met hangen en wurgen en veel creatieve ingrepen een soort van diploma.

Wat is er aan de hand met de drop outs?

Heel vaak gaat het hier om hoogbegaafde en vaak introverte hooggevoelige kinderen, vaak jongens. Ooit zijn zij heel enthousiast begonnen aan hun schoolcarrière. Ze merkten al snel dat ze al veel wisten en veel konden. Ze merkten ook op dat het akelig was als je iets niet wist of dat het saai was om aan onderwerpen die niet je interesse hebben, aandacht te besteden. Meestal kregen ze veel complimentjes en feed back om hun slimheid. En dan durf je geen fouten te maken of te laten zien dat je iets niet weet. Omdat het ook vaak goed gebekte en ‘eigenwijze’  kinderen zijn met een grote woordenschat en een schijnbare assertiviteit, strooien ze zand in de ogen van de mensen in de omgeving. Ze maken veel kabaal als ze iets niet willen en zorgen ervoor dat ze vooral mogen doen wat ze leuk vinden.
Afhankelijk van het temperament trekken andere kinderen zich langzamerhand terug. Beide keren wordt er niet tegemoet gekomen aan wat ze werkelijk nodig hebben.
Veel kinderen mochten en mogen extra taken doen en krijgen uitdagende lesstof. Hierdoor krijgen ze vaak meer van hetzelfde, maar oefenen ze geen competenties die later heel hard nodig zijn.

Wat gebeurt er op het voortgezet onderwijs

Zo komen deze kinderen al dan niet met extra aandacht door het basisonderwijs. Vaak gaat het in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs nog best goed, maar in de jaren erna komt de klad erin. Het lukt niet meer om op geheugen goede cijfers te halen en er staan lessen op het programma die vreselijk saai, oninteressant en onzinnig zijn. Regelmatig voelt een dergelijk kind zich ook niet zo thuis tussen de klasgenoten en voelen ze zich door leerkrachten niet begrepen. En dat alles is een fatale mix.
Het kind, inmiddels puber, heeft geen idee hoe het de lesstof op moet pakken, weet niet hoe het zichzelf kan motiveren en hoe het kan doorzetten en uithouden van onaangename taken en situaties, voelt zich buitengesloten en keert zich vaak af leerkrachten en klasgenoten. In eerste instantie komen er nieuwe kansen op lager onderwijs, maar hier voelt deze leerling zich vaak alleen maar nog meer buiten de boot vallen.
Dit is vaak het begin van jarenlange (gezins) ellende met een puber op een kamer vastgekleefd aan de computer of opgaand in een groep rokende en drinkende pubers. Of afwisselend eenzaam computeren of negatief en destructief groepsgedrag.

Wat gebeurt er in de hoofden van deze kinderen

Wat mij telkens weer opvalt bij deze kinderen als ik ze als puber of jongere in de praktijk krijg is de eenzaamheid en vooral de ervaren zinloosheid en betekenisloosheid. Zij voelen zich al jong niet aangesloten bij de leertaken en ook bij andere kinderen missen ze vaak net de boot. Omdat ze meestal in eerste instantie wel veel lawaai maken, wordt er tegemoet gekomen aan hun behoefte op intellectueel gebied. En zo komen ze de basis schooltijd door. Op het voortgezet onderwijs moeten ze presteren en zich echt gaan voegen naar het onderwijsmodel en flexibel omgaan met verschillende lessen en aan algemene eisen voldoen. Omdat ze de basisvaardigheden missen die noodzakelijk zijn voor goed presteren lopen ze vast.
En weer ervaren ze zinloosheid, betekenisloosheid en wordt de eenzaamheid groter. Maar wat vooral gaat wringen is het zelfbeeld. De meningen van anderen worden geïnternaliseerd. Ik hoor hen over zichzelf zeggen dat ze a-sociaal, arrogant, lui, dom, zwak, negatief, onverschillig en regelmatig ook dat ze add of asperger zijn. Met de nadruk allemaal op ZIJN in plaats van hebben of doen.
Dit alles heeft tot gevolg dat met name het zelfrespect zwaar onder druk staat en mogelijk is dat het zwaarst van alles.

Hoe voorkomen we dat alles verloren gaat?

Gelukkig zorgt het leven er zelf voor dat alles ook weer een andere wending krijgt zo is mijn ervaring. De meeste jongens (toch weer die jongens) zie ik na hun 25e uiteindelijk ergens terecht komen waar ze beginnen te bloeien. Maar de pijn, eenzaamheid en verdriet is vaak groot geweest en schrijnend aan de oppervlakte blijven kleven.
En bij al deze jongeren moet ik vaak diep zuchten en had ik ze gegund dat ze die pijn op hun 4e, 6e of 9e jaar hadden mogen hebben. Ook dan doet het pijn en verdriet, maar 10, 20 of 30 jaar later is er al een diep en groot gat geslagen in het zelfrespect en het zelfvertrouwen. En dat is een rauwe open wond die makkelijk weer open gaat.
Nog vaker slaat de angst mij om het hart als ik tijdens de opleidingen hoor over alle aandacht voor hoogbegaafde kinderen en hoe hier mee wordt omgegaan om hen passend onderwijs te bieden. Ouders eisen in hun wanhoop dat hun kind ‘extra’ krijgt, maar ik vrees dat met alleen extra en meer van hetzelfde het kind uiteindelijk verder afdrijft.
Wat deze kinderen nodig hebben is het trainen van het starten van activiteiten die niet altijd leuk zijn, het leren volhouden van aandacht bij deze taken, flexibiliteit, tegenslagen incasseren, fouten mogen maken, gemaakte planningen uitvoeren, tijd leren indelen, het geheel, maar ook vooral de delen overzien en stap voor stap uitvoeren en doelgericht doorzettingsvermogen. Dit worden de zogenaamde executieve functies genoemd.
Hierdoor leren ze zichzelf slijpen en winnen ze aan zelfvertrouwen en zelfrespect. Want we willen toch dat ieder kind zijn potentieel waarmaakt en daarvoor zijn de competenties van de executieve functies belangrijker dan het IQ.
Inmiddels is het mijn overtuiging dat een kind met een gemiddeld IQ, maar met goed ontwikkelde bovengenoemde vaardigheden kan promoveren aan de universiteit op ieder gebied die het maar WIL.  Het kind echter met het hoge IQ die nooit deze competenties heeft geoefend en vooral zinloosheid ervaart en uit verbinding is met andere jongeren, zal struikelen op ieder onderwijs.

Laten we dus alsjeblieft voorkomen dat de kinderen uitvallen door hen te zien en naar ze te luisteren, maar ook vooral door hen te stimuleren om ervaringen op te doen die niet gemakkelijk zijn. En hen daarin steunen en stimuleren opdat ze zichzelf leren kennen als een waardevol persoon.

En jij prachtige jongeman die zaterdag zo openhartig was. Dank je wel want je liet mij weer opnieuw inzien hoe belangrijk het is dat wij kinderen zien in wie ze zijn en wat ze werkelijk nodig hebben. Dan kunnen wij hen al heel jong stimuleren om hun potentieel waar te maken door hen te laten leren wat ze zo moeilijk vinden. Opdat we deze kinderen niet verliezen en zij leren hun zelfrespect op te bouwen.

NB: lees ook vooral de reactie van Jovabo. Hoogbegaafdheid gaat uiteraard niet alleen over de executieve functies. De werkelijkheid is altijd complexer. Dit is slechts het deel wat in deze blog vooral naar voren komt. Jovabo spreekt over meerbegaafdheid waar kinderen op alle fronten op een level functioneren wat verder is dan leeftijdgenoten.  Wat voor mij kenmerkend is, is de genoemde eenzaamheid en het missen van de aansluiting. Daar moeten we wat mee en dat is pijnlijker dan aanleren van vaardigheden omdat het zo gaat over eie je ten diepste bent.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Lees ook: Het slagveld van Havo en VWO-2
Lees ook over Ik leer leren
Bekijk ook het filmpje: Concentratieproblemen bestaan niet
Bekijk ook het filmpje: Zo help je bij faalangst

De illustratie is van Studio Staalkaart.
Kijk voor meer informatie over de praktijk, het gratis eboek, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in Faalangst, Hoogbegaafd, Hooggevoeligheid | 28 Reacties

Waarom kinderen oogcontact moeilijk vinden

Over oogcontact is heel veel te zeggen.
Wil je liever lezen dan kijken, lees dan in de blog waarom oogcontact voor kinderen soms zo moeilijk is en hoe je dat probleem op kunt lossen:
Het misverstand oogcontact

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in filmpjes | Één reactie

Nieuwsbrief nummer 2016-4

logo kleinTerwijl donkere wolken van een onweersbui langzaam dichterbij komen, realiseer ik me hoe snel ook deze zomer weer voorbij is. De zomer die begon met het uitbrengen van Pokémon Go, het spel wat de kinderen de straat opstuurde. Door de blog die ik erover schreef, waren er veel ouders die mij lieten weten dat ze nu toch anders keken naar dit spel en dat ze er zelf ook enthousiast door werden. Ook collega’s schreven daarna blogs over dit spel. Het was even een kleine zomerhype.

Alle vakanties zijn nu voorbij en de afgelopen dagen is de eerste basisopleiding tot kindercoach weer gestart. De aanmeldingen en vragen over de opleiding komen sinds deze week weer volop binnen en ook daaraan merk ik dat de vakanties nu echt voorbij zijn.
Ook zijn er alweer verschillende aanvragen van scholen en instellingen voor het geven van trainingen.
Op de planning staan verder veel verschillende opleidingsmodules om te geven, Kinderen en ouders in de praktijk, blogs schrijven, nieuwe filmpjes maken en om de 6 weken een artikel in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad schrijven. Ik hoef me niet te vervelen. 🙂
Een vraag die ook blijft komen, is wanneer een kindercoach een goede kindercoach is.
Daarvoor heb ik een aantal criteria op een rij gezet. Hieraan herken je een goede kindercoach.

En omdat veel mensen toch nieuwsgierig zijn wie ik nu ben, is daar in het voorjaar een filmpje van gemaakt. Kijk maar: Dit ben ik.
Op de warmste dag van juli hebben we voor de komende maanden opnieuw filmpjes opgenomen. Helaas was de airco stuk, dus het was echt afzien voor de cameraman en mij. Om de twee weken vind je ze voortaan op You tube. Van zowel ouders als professionals hoor ik dat de filmpjes bruikbare informatie geven. En daar ben ik blij mee.

Boosheid, ruzie en falen

Met stip op nummer 1 van hulpvragen bij kinderen staat boosheid. Hoe boeiend is het dat met name ouders het zo moeilijk vinden met boosheid om te gaan. En dat komt natuurlijk ook doordat een dwars en boos kind ook een heel groot beroep doet op je eigen vermogen tot geduld en rust.
Ik noem het wel: Als je kind kortsluiting heeft, moet jij aansluiting maken. Hoe je dat doet lees je hier.

En als kinderen boos zijn, maken ze ook ruzie. En ook dat is voor ouders soms best lastig. Veel ouders, lees moeders, hebben de neiging om ruzies tussen kinderen te willen oplossen.
Niet doen !!!!! Lees verder waarom ruzie heel nuttig is voor kinderen.

Nog zo’n heikel onderwerp is falen. Het lijkt wel alsof kinderen massaal aan faalangst leiden. Hulpvragen op dit gebied en dan met name ‘diagnose’ faalangst lijkt ook wel een hype te worden. Dat is toch raar? Want waarom mogen we niet meer falen? Lees maar waarom het  juist heel gezond en helpend is om te falen.

Je rol als ouder

Het valt niet altijd mee om in deze tijd ouder te zijn. Er worden veel eisen aan kinderen gesteld en als ouder denk je vaak dat je het perfect moet doen. Veel kinderen staan onder stress en hebben daardoor vaak buikpijn zonder medische oorzaak. Dit kan jarenlang tot ellende leiden.
Met deze kinderen en ouders ga ik ontdekken hoe de buikpijn als een goed signaal kan worden beschouwd waar je misschien eigenlijk wel heel blij moet zijn.
Hoe dat kan? Lees maar over buikpijn en misselijkheid.

Veel positieve reacties kreeg ik ook op het artikel in de krant over weerbaarheid en de rol van ouders om kinderen weerstand te leren opbouwen. Essentie van het artikel is dat het vaak niet helpend is als ouders zich overal mee bemoeien. Lees het hele artikel: Ouders bemoei je er niet mee!

Nog een paar filmpjes

Heel veel ouders klagen over hun kinderen die maar niet willen luisteren.
Allereerst draai ik het vaak om: Kinderen hebben ouders die niet goed naar hun behoeften luisteren en daarop gepast reageren.
Kijk naar het filmpje met de 13 tips om naar kinderen te luisteren.

Een ander filmpje gaat erover dat kinderen beïnvloed baar zijn. En ook wij ouders zijn vaak geneigd om onze kinderen op hun wenken te bedien. Hoe dat eruit ziet als dat een gewoonte wordt,zie je in dit filmpje: Help kind hun eigen weg te gaan.

Nieuw product

Omdat veel ambulant werkers graag producten meenemen tijdens hun huisbezoeken en het dan niet al te zwaar materiaal mag zijn, zijn we gaan nadenken over handige producten voor deze groep beroepskrachten.
Via een poeppoli had Ninico al eens een verzoek gehad voor een aanwijzer voor het meten van vooruitgang. Omdat daar meer vraag naar was, zijn er twee nieuwe producten gekomen.
Bekijk ze maar eens: Het dashboard met cijfers voor de zogenaamde schaalvraag en het dashboard in stoplichtkleuren voor het meten van vooruitgang en terugval. Lees via de link de voorbeelden hoe je dit materiaal kunt inzetten.

Tot slot

Is het bijna weekend..
Ik hoop dat je met plezier de nieuwsbrief hebt gelezen.

Heb je behoefte aan informatie kijk dan op mijn website waar je alles vindt over de opleiding tot kindercoach, over Ik leer leren, over de opleidingen voor leerkrachten en hulpverleners en over de praktijk.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in november.

Geplaatst in Nieuwsbrieven | Een reactie plaatsen

Ouders bemoei je er niet mee

in en uit evenwicht1aafm1Het komt me voor dat kinderen steeds minder weerbaar worden. Rots en water, kanjer training en andere weerbaarheidstrainingen zijn niet aan te slepen. Ook bij mij in de praktijk gaan er steeds meer hulpvragen over het omgaan met eigen en andermans grenzen. En toen ik onlangs in de les opperde om eens een artikel te schrijven over hulp vragende kinderen op het schoolplein en eisende ouders over hun tekort gedane kinderen, klonk er uit alle hoeken een Jaaaa alsjeblieft !! En dat kwam uit de grond van vele harten.

Hoe leren kinderen weerbaarheid

Een kind wat weerbaar is, heeft zelfvertrouwen en handelt in de wereld met een positief (zelf)beeld. Dit zelfvertrouwen wordt opgebouwd doordat het kind van jongs af aan ervaringen op doet met succes en falen. Op die manier leert een kind waartoe het in staat is. In eerste instantie is dit vooral een lichamelijk proces. Als je je lijf kunt gebruiken dan leer je dingen pakken, je leert ergens naar toe te gaan, je leert over afstand en nabijheid en je leert over weerstand van gras of stoeptegels onder je voeten. Bovenal wordt je weerbaar door buiten te zijn door weer en wind.
Als je weet waar je lijf toe in staat is onder alle omstandigheden, weet je ook wat grenzen zijn. En grenzen heb je nodig om je in sociale relaties te bewegen. Als iemand lief doet, moet je anders reageren dan wanneer iemand vervelend tegen je doet. Net als leren bewegen, moet je ook leren bewegen in het sociale verkeer waarin je je te weer moer stellen tegen grote en kleine mensen in je buurt. Ook door ervaring ontstaat er een sociaal zelfvertrouwen waardoor kinderen leren op zichzelf en hun eigen wijsheid te vertrouwen door het opdoen van positieve en negatieve ervaringen in het sociale verkeer.
Hetzelfde geldt voor schoolprestaties. Kinderen hebben ook te leren hoe ze weerbaar worden op het gebied van presteren op school en sport. Zelfvertrouwen ontstaat hier ook door falen en slagen.

Waar gaat het mis met weerbaarheid

Een belangrijk opvoed doel is in deze tijd dat kinderen gelukkig moeten zijn. Helaas is dat een bijna onmogelijke opgave die voor veel verdriet zorgt. Immers als een kind niet gelukkig is, wordt de ouder ook ongelukkig waardoor het kind weer verdrietig wordt omdat de ouder ongelukkig van hem wordt. Zo zorgt het kind voor de ouder en gaat de ouder in zijn ijver alles in het werk stellen om alle moeilijkheden voor de voeten van het kind weg te vegen. De zogenaamde curling ouders.
Kinderen worden overal naar toe vervoerd door hun ouders en weten amper nog wat het is om een regenbui op hun hoofd te krijgen, laat staan dat ze weten hoe het voelt om tegen een stormwind in te fietsen.
Ouders zitten bijna bovenop hun kind en bemoeien zich overal mee.
Het kind heeft bijna geen vrijheid meer om rond te klooien en vele pubers laten de verantwoordelijkheid voor hun huiswerk bij hun ouders.
Op die manier zie ik veel kinderen die terecht komen in een klaag en slachtofferrol. Waardoor hun ouders nog meer hun best gaan doen om de klusjes op te knappen.

Wat gebeurt er thuis

Wanneer kinderen thuis of op straat ruzie maken, zijn het vaak de moeders die er vol ingaan. Bemiddelen, praten, eindeloos praten en soebatten. Het gevolg is meestal veel huil- en schreeuwpartijen en iedereen vermoeid en ongelukkig. Er zijn alleen maar winnaars en verliezers en vaak zijn het dezelfde kinderen die triomfantelijk winnaar zijn of klagende verliezer. Problemen worden er echter niet door opgelost en de scenes herhalen zich steeds vaker. Iedere ouder weet dat het beter gaat als ze zich er niet mee bemoeien, maar dit lijkt een onmogelijke opgave.
Waar ze ooit zelf als kind gewoon elkaar de maat namen, eens een gepaste schop of een klap uitdeelden en toen wisten hoe de rollen verdeeld waren, gunnen ze hun eigen kinderen niet de ervaring om te verliezen en schrammen op te lopen. Deze ouders, meest moeders overigens, geef ik meestal het dringende advies om op het toilet te gaan zitten met wc papier in de oren en te wachten tot het over gaat.

Wat gebeurt er op school

We hebben kinderen geleerd dat ze bij gedoe op het schoolplein de juf moeten gaan halen. In feite gebeurt er dan hetzelfde als thuis. Er zijn winnaars en verliezers, eindeloze gesprekken en er wordt niets opgelost en niemand leert iets. De juf of meester is trouwens het meeste de klos want die krijgt ‘s avonds nog 25 ouders aan de telefoon en de directeur omdat iedereen onheus is bejegend.

Hoe zat het ook weer met weerbaarheid?

Weerbaar word je door zelf ervaring op te doen. Hierdoor krijg je zelfvertrouwen en weet je wat je waard bent. Helaas doen vooral de kinderen die niet weerbaar zijn veel ervaring op hoe ze kunnen wegkruipen en hoe ze voordeel krijgen van een slachtofferrol. Ze hebben geen idee hoe ze een rotopmerking kunnen pareren, voelen zich voortdurend aangevallen en hangen aan de rok van moeder of de juf. En zo komen we steeds meer in een vicieuze cirkel terecht.
Laten we dus de opstootjes, plagerijtjes en tegenslagen aan de kinderen over dan zullen ze daarvan groeien.
En…. misschien de grootste uitdaging: Ouders bemoei je er niet mee. Geef je kind, maar ook de juf en de meester het vertrouwen en gun hen hun eigen aanpak.
Dus… lieve ouders, leer vertrouwen dat ieder zijn eigen boontjes kan doppen en geef erkenning, troost en steun als het mis gaat. Vrijwel altijd is dat genoeg want daardoor komt het kind zelf wel tot een oplossing doordat het zich gesteund weet.

Friesch dagblad over weerbaarheid 2016-08-20

Dit artikel werd gepubliceerd in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad op 20 augustus 2016

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Bekijk het filmpje: Omgaan met vervelend gedrag
Bekijk het filmpje: Zo help je kinderen weerbaar te worden
Lees ook: Van pesten, naar weerbaarheid, naar zelfvertrouwen
Lees ook: Ruimte voor jongens
Lees ook: Laat je niet kwetsen

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is gemaakt door Aly Westerhuis

Geplaatst in Faalangst, gepbliceerde artikelen, Ontwikkeling van kinderen, Opvoeden in deze tijd, Stof tot nadenken, weerbaarheid | 2 Reacties

Buikpijn en misselijk, wat nu?

Biggetjes_LRKinderen met voortdurend buikpijn of misselijkheid terwijl er lichamelijk niets aan de hand is.
Een sessie over dit onderwerp neem echter altijd een verrassende wending met grote positieve gevolgen.
Je kunt je voorstellen hoe moeilijk dit is wanneer je kind de dag nog moet beginnen en zich zo ellendig voelt en er is niets aanwijsbaar mis met het kind.

Wat gebeurt er met kinderen met buikpijn

Mijn ervaring heeft me geleerd dat kinderen met buikpijn zich echt heel naar voelen. Ze hebben geen last van aanstelleritis zoals veel ouders, leerkrachten en omstanders denken.
Vaak is het echter wel zo dat deze kinderen en pubers zich gespannen voelen en ergens tegen op zien. Ze voelen vaak onmacht om met een situatie om te gaan die voor hen in de dag of avond ligt. Omdat ze zich dit niet bewust zijn, weten ze ook niet dat ze eigenlijk gewoon (faal)angstig zijn. Deze angst vertaalt zich letterlijk in hun lijf en zorgt ervoor dat ze gaan zeggen dat ze niet naar school kunnen gaan. Hier ontstaat vaak een soort van vicieuze cirkel in gedrag met ouders die enerzijds pushen en duwen om naar school te gaan en anderzijds ook meegaan in de vermijding. Extra spanning bij ouders en kind is het gevolg waardoor kinderen regelmatig uiteindelijk zonder eten vertrekken en ouders en kind zich beide akelig voelen. De volgende dag gaat het vaak precies hetzelfde.

Wat te doen?

Wanneer ik met het kind en de ouders in gesprek ga, ontdekken we eerst wat het kind zou mogen leren zodat alles wat gemakkelijker wordt. Ieder kind en ouders noemen hier verschillende zaken. Meestal zeggen ze aller eerst dat ze geen buikpijn meer willen hebben of niet meer boos naar school willen gaan of niet meer huilen ‘s ochtends.
Deze negatieve formuleringen helpen niet en ik vraag dan altijd wat ze wél willen. Want het is makkelijker om iets bij te leren dan iets af te leren.
We komen dan op leerdoelen zoals bijvoorbeeld ‘s ochtends blij naar school gaan, leren omgaan met stress, ontbijt nemen, lijstjes maken zodat alles mee naar school gaat enz.
Vervolgens vraag ik hoe vaak het gelukt is om met buikpijn en misselijk zijn naar school te gaan, of naar vriendjes of naar sport of muziek.
En dan blijkt het gros van de kinderen en de pubers uiteindelijk altijd gewoon te doen wat ze moeten doen.
Ik vraag dan wanneer de buikpijn en/of de misselijkheid over is. Bij de meeste kinderen is dit al op het schoolplein en bij pubers in de eerste pauze.
Met deze cruciale informatie gaan we verder….

Buikpijn hoort bij jou !!!!

Wanneer kind of puber en hun ouders mij vertellen dat ze met buikpijn en misselijkheid toch aan hun taak beginnen, reageer ik verbaasd.
Want hoe kan het dat je niet terug onder de wol kruipt?
Wat maakt dat je doorgaat?
Ik krijg dan altijd antwoord in de strekking van dat dingen nu eenmaal moeten.
En dat klopt.
Enn……. als jij al heel lang, soms jaren lang naar school gaat met buikpijn ben jij dus een enorme doorzetter en volhouder.
Wanneer ik dit benoem, krijg ik eerst verbaasde blikken en de neiging tot ontkenning want buikpijn is toch zwak?
Als je echter in staat bent om toch te doen wat er moet gebeuren, ben je op zijn minst iemand die pijn en ongemak kan verduren en ook nog kan functioneren.
Voorwaar geen kattenpis.

Voor het gemak gaan we er eerst even van uit dat de buikpijn een goede reden heeft om er te zijn en daarom stel ik dat de buikpijn héél belangrijk is en mogelijk gewoon bij je hoort.
En wat je kunt leren is dat je de buikpijn gaat leren waarderen als een soort alarmsignaal, een soort belletje van je buik, dat er iets belangrijks is vandaag. Misschien is je buikpijn als alarmsignaal een stuk vriendelijker voor je dan als iets wanhopigs wat het tot dusver was.

Hoe nu verder…. de angst onder ogen zien..

Als we overeengekomen zijn dat de buikpijn en/of misselijkheid eigenlijk heel belangrijk voor je zijn en je daar vriendelijker mee om kan gaan, kunnen we onderzoeken hoe je ermee om leert gaan om je doelen te halen.
Allereerst brengen we de patronen in kaart. Wie reageert op wie en wat helpt wel en wat helpt niet.
We maken dan nieuwe afspraken tussen ouders en kinderen zodat ouders kunnen ondersteunen.
Daarna onderzoeken we wat de buikpijn eigenlijk wil vertellen.
Waar ben je bang voor en wat is de winst als je zou toegeven aan je buikpijn en gaat vermijden.
Bij de meeste kinderen komt hier de aap uit de mouw. Die aap heet: Moeite hebben met veranderingen en nieuwe situaties.
Die leveren zoveel stress op en zoveel angst omdat het kind meestal niet weet hoe het om moet gaan met nieuwe mensen en situaties. Angst voor falen en black-outs voor toetsen en wedstrijden komt nu ook naar voren.

Omdat we in het begin van de sessie al geconcludeerd hadden dat het kind een doorzetter is, kan ik nu oogsten en een heel aantal geleerde vaardigheden noteren die het kind bezit voor dit soort situaties.
Immers tegen de tijd dat het kind 10 is of zelfs 15, heeft het ontelbare nieuwe situaties en mensen meegemaakt. En die gaan we allemaal opnoemen, net zolang tot het spreekwoordelijke kwartje valt.
En dat kwartje heet: ‘Hé, ik kan veel meer dan ik dacht’.

Voor de volledigheid maken we nog het 5-G schema en de taart met rood en groen voor de toekomstige situaties. Inmiddels is het begrip er goed ingesleten en zit er vrijwel altijd een kind of puber met meer zelfvertrouwen tegenover me dan een uur daarvoor.

En morgen als er buikpijn is…..

Tot slot bespreken we nog wat het kind en zijn ouders morgen, volgende week of volgende maand gaan doen als de buikpijn of misselijkheid weer zijn alarmsignaal afgeeft.
Hoe blij zal je zijn dat je lichaam je een seintje geeft dat er iets belangrijks voor je ligt en waar je even over na kunt denken of je die ervaring al eens hebt opgedaan. Hoe kun je de ervaring uit het verleden nu inzetten voor de dag of situatie die voor je ligt.
Met of zonder buikpijn want dat is nu niet zo belangrijk meer…….

Lees ook: De angst en de bodemloze put van ouders
Lees ook: Moed moet
Lees ook: De valkuil van geruststellen
Bekijk ook: Help kinderen met faalangst
Bekijk ook: Kinderen helpen met problemen

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Geplaatst in angst, Faalangst, Opvoeden in deze tijd, Stof tot nadenken, Uit de praktijk | 4 Reacties