Jong geleerd is oud gedaan… executieve functies

Hij was een jaar of vier denk ik toen hij zei:

“Daar neem ik later een vrouw voor”.

Ik had hem gevraagd te helpen afruimen na het eten en toen hij dit niet wilde had ik hem voorgehouden dat als je later groot bent het handig is als je van alles kan.
Hij was het er niet mee eens dus.
Nu bijna 25 jaar later denk ik wel eens dat ik er scherper op had moeten zijn.
Niet omdat ik toen vond dat deze opmerking niet kon om emancipatorische redenen, niet omdat hij die vrouw nog niet gevonden heeft en hij zijn huishouding verder prima runt, maar wel om de ontwikkeling van zijn zogenaamde executieve functies.

Executieve functies?

Dit zijn zogenaamde regelfuncties van de hersenen.
Ze zijn nodig om gedrag te sturen, om zo doelgericht mogelijk en efficiënt te kunnen handelen.

Je kunt een onderscheid maken tussen denken en doen functies.
Bij denken heb je het over planning, organisatie, timemanagement, werkgeheugen en het nadenken over het denken (metacognitie)
Bij doen gaat het over nadenken voordat je iets doet, emotie regelen, je aandacht erbij houden, kunnen starten met een taak, flexibiliteit en doelgericht doorzetten.

Deze zogenaamde functies zijn aangeboren, maar je moet ze wel ontwikkelen en het liefst vanaf zo jong mogelijk leeftijd.
Het ene kind gaat dit van nature gemakkelijker af dan het andere kind.

Waar gaat het over?

Onlangs las ik weer eens een artikel over Franse kinderen die zo beleefd zijn, lief en lang aan tafel blijven zitten, hun ouders en andere volwassenen uit laten praten en niet door gangpaden denderen en gillen in openbare ruimtes.

Hoe krijgen ze het voor elkaar die ouders en wat doen wij anders?

Los van culturele verschillen en opvoedgewoontes, kun je wel onderzoeken hoe je kinderen helpt om hun aangeboren vaardigheden voor gemakkelijk en goed functioneren te ontwikkelen.

Want als je wilt dat kinderen hun gymtas mee naar school nemen, hun huiswerk zelfstandig maken, niet door je gesprek of door de klas schreeuwen, geduldig kunnen wachten op hun beurt zonder overstuur te raken, op tijd thuis komen, zich concentreren en gewoon beginnen met hun taak, samen kunnen spelen en delen en zich kunnen voegen naar wat hun vriendje wil spelen en toch doorzetten, doen wat je zegt in de juiste volgorde, dan zal je als ouders echt aan de bak moeten.

Wat te doen?

Om kinderen te helpen op hun beste kunnen te functioneren, is het dus van belang dat we als ouders gaan ontdekken wat we belangrijk vinden en gaan handelen richting de toekomst.

Dat betekent bijvoorbeeld:

 • Al jong kinderen mee laten helpen met speelgoed opruimen (organiseren)
 • Kinderen zo snel mogelijk leren het ochtendritueel zelfstandig uit te voeren om op tijd naar school te gaan (timemanagement)
 • Aan tafel wachten tot je eten krijgt of zelf je bordje vullen en niet door anderen heen praten (nadenken voor je iets doet)
 • Je kinderen helpen hun frustratie over verliezen en teleurstellingen te accepteren door erkenning te geven voor hun emoties en deze helpen te reguleren
 • Je helpt een kind door steeds korte opdrachten te geven en zijn spullen op te ruimen op vaste plekken (werkgeheugen)
 • Samen spelletjes doen en deze uitspelen en leren langere tijd met een activiteit bezig te zijn ook al is het soms saai en niet leuk meer (volgehouden aandacht)
 • Kinderen helpen belangrijke dingen en klusjes direct te doen en niet uit te stellen (taakinitiatie)
 • Samen boodschappen doen, lijstjes maken, taarten bakken, vakantietassen inpakken en huiswerkschema’s maken (planning)
 • Zakgeld geven waarvan een deel nuttig gebruikt moet worden en leren sparen voor iets wat het kind graag wil hebben (doelgericht doorzetten)
 • Regelmatig veranderingen doorvoeren en plannen wijzigen en het kind helpen niet te blijven hangen bij bepaalde onderwerpen (flexibiliteit)
 • Kinderen vragen stellen over de reden waarom het bepaalde beslissingen heeft genomen en wat dit heeft opgeleverd (metacognitie)

Dat is nogal wat….

De meeste zaken van hierboven doen de meeste ouders al dagelijks.
Misschien is het enige verschil met Franse ouders dat wij de laatste decennia onze kinderen veel meer zijn gaan bedienen dan vroeger.
We hebben het druk en niet altijd tijd voor klusjes die fout gaan.
Immers, we hebben het dan meestal al tien keer zelf gedaan en bovendien willen we onze kinderen zoveel mogelijk behoeden voor teleurstellingen.

Zou het kunnen dat het bedienen en voorkomen van moeilijkheden bij onze kinderen ertoe heeft geleid dat veel kinderen minder goede executieve functies hebben?

En spelen?

En wat te denken van samen spelen, lego bouwen, winkeltje spelen en al die andere activiteiten die kinderen doen als ze geen scherm voor hun gezicht hebben?
Uiteindelijk denk ik ook dat het aan het lego bouwen te danken is dat onze zoon zijn leven goed op orde heeft gekregen met hier en daar een opvoedkundige aanwijzing van ons.
En die vrouw die komt misschien nog…

Deze blog is als artikel verschenen in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad op 8 september 2018.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Lees ook:  Overgaan, afstromen of blijven zitten?
Lees ook: Geloof jij ook in de onzin van leerstijlen?
Lees ook:  Wie flexibel is, krijgt meer
Lees ook: Wat als je kind niet goed in zijn vel zit?
Bekijk ook: Slimme manieren voor pubers om conflicten op te lossen
Bekijk ook: Hoe krijgt een puber zijn leven op orde
Bekijk ook: Executieve functies nader bekeken
Bekijk ook: Emotieregulatie, hoe leer je dat?

PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.

Geplaatst in executieve functies, Opvoeden in deze tijd | Een reactie plaatsen

Negatief gedrag positief benaderen doe je zo

Om iets te kunnen leren moet een kind fouten maken, ondeugend zijn, grenzen overtreden, liegen, bedriegen en misschien wel eens iets stelen.

Wat wij als ouders en opvoeders meestal doen als een kind een regel overtreedt of iets fout doet, is mopperen, tot de orde roepen, ongeduldig zijn en soms heftig reageren.

Wij willen graag dat een kind iets leert als het fout gaat.

Wat we doen helpt meestal niet om het kind een ervaring rijker te laten worden. Hoe kan het wel?

Kijk voor meer filmpjes, informatie over leren, materialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.

Geplaatst in Opleiding tot kindercoach, Opvoedtips, Wist je dat? | Een reactie plaatsen

Pubertijd: Drama of genieten?

En dan op een dag hoor je je kind een rare uitspraak doen of merk je dat je kind iets heeft gedaan wat je nooit had kunnen bedenken.

Welkom: Je kind is puber geworden, de pubertijd is ingetreden en de komende jaren zal je regelmatig worden verrast, soms een welkome verrassing, maar reken ook op regelmatig onaangename gebeurtenissen.

Veel ouders kijken met angst en beven uit naar deze tijd dat hun kind via de pubertijd naar de volwassenheid groeit. Ze lezen en horen over monsters die de koelkast en voorraadkast overnemen, gamende zombies, coma zuipende tieners, huiswerk weigerende leerlingen die voorheen zo goed hun best deden en brutale, eigenzinnige en de regels aan hun laars lappende onherkenbare eigen kinderen.
Maar wie zegt dat jouw kind zal veranderen in een onherkenbaar  monster?
Want je weet: ‘Waar je bang voor bent, wordt bewaarheid’.

Autonomie ten opzichte van autoriteit

Eén van de belangrijkste ontwikkelopgaven voor pubers is een eigen identiteit opbouwen.
Een spanningsveld hierbij is dat tussen autonomie en autoriteit.
Doe ik mijn eigen zin of voeg ik me naar het gezag zo zou je het ook kunnen noemen.
En dat gezag is natuurlijk in de eerste plaats dat van de ouders. Daar kun je je lekker tegen afzetten want ze laten je toch niet vallen. Je kunt heerlijk oefenen met de normen die hier gelden en deze afzetten tegen de groepsnormen van de school, de sportclub of de vrienden uit de buurt.
Iedere groep heeft zijn eigen regels en normen en als puber moet je onderzoeken wat bij jouw past. Dat kan nog best veel spanning geven waar de normen en mores ver uit elkaar liggen. Waar je er bij de ene groep er wel bij hoort, kun je er bij de andere groep er zo uit liggen.

Visie

Als puber moet je dus leren een eigen visie te hebben.
Wat vind ik er eigenlijk van?
Wiens mening is meer waard?
Kan ik het me permitteren een afwijkende mening te hebben?
Mag ik er dan nog bij horen?

Stel je voor dat je kind veel omgaat met een groep die er gedachten en meningen op na houden die totaal niet passen bij hoe je als ouder in het leven staat.
En waarvan je dacht dat je in de afgelopen jaren je meningen wel had laten weten.
Dan kan het zo maar zijn dat je als ouders een pittige klus hebt en dat je met angst en beven je kind hoort praten en doen.

Wie ben ik?

De groepsnormen en de visie van de puber hebben invloed op het gevoel van identiteit van je puber. Immers tijdens deze jaren wordt het gevoel van identiteit en de opbouw van de hele persoonlijkheid naar volwassenheid beetje bij beetje opgebouwd.
Immers de voortdurende bewuste en onbewuste vraag van de puber is: Wie ben ik  en  Wie wil ik zijn?
En als ik het ene wel ben, wie ben ik aan de andere kant niet?
Wie zal ik kunnen zijn en wie ben ik nog niet?
En tenslotte, hoe zal ik weten wie ik ben?

Al deze vragen komen steeds om het hoekje piepen in alle sociale relaties en groepsnormen waar je er wel of niet bij mag horen, waar je je wel of niet moet aanpassen aan het gezag of je eigen weg mag gaan en waar ook steeds meer en eigen mening wordt gevraagd.
Zo wordt stap voor stap en dag na dag en jaar na jaar een volwassene geboren die op de één of andere manier struggelt met deze thema’s.

Wat kunnen ouders doen?

Ouders hebben als primaire taak hun kind te begeleiden naar de volwassenheid.
Ouders hebben een keuze op de manier hoe ze dit doen.
Wanneer ze weten dat hun kind bezig is met één van de belangrijkste perioden in hun leven en dat de hormonen hun werk doen en de hersenen tijdens deze periode ook behoorlijk op tilt kunnen slaan, kunnen ze leren ontspannen.

En natuurlijk hangt het ook van het temperament van hun kind af hoe deze jaren verlopen. Kinderen met een pittig temperament en een grote behoefte aan autonomie, zullen over het algemeen wat meer lawaai maken dan de wat meer gemoedelijke kinderen.

Choose your battles

Ouders doen er goed aan zich te realiseren dat hun puber zich ontwikkelt en niet uit is op oorlog met hen.
Als je dan ook nog weet dat je puber houdt van eindeloos argumenteren om zijn mening en visie te leren vormen, moeilijk sociale emoties kan onderscheiden  tijdens deze jaren, risico’s wil nemen, vanuit het niets zelf wel heel emotioneel reageren, dan word je als ouder soms meegenomen in een rollercoaster.
En Ja, dan kun je een drama maken of er van te leren genieten.
Ik feliciteer ouders altijd eerst als ze zich geschrokken van hun kind zich bij mij melden:
Gefeliciteerd, je kind doet precies wat het moet doen en is aan het oefenen met zelfstandigheid.

En het gaat weer over… op een dag…
En… dan heb je een volwassene in huis die je regelmatig verrast met inzichten die je er ooit in hebt proberen te stampen…..

                Dit artikel werd gepubliceerd in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad van 28 juli 2018.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Lees ook: To game or not to game, wanneer is mijn kind verslaafd?
Lees ook: Je wilt toch geen slijmbal zijn?
Lees ook:  Wie flexibel is, krijgt meer
Lees ook: Waarom moeders moeten preken en zeuren
Bekijk ook: Slimme manieren voor pubers om conflicten op te lossen
Bekijk ook: Hoe krijgt een puber zijn leven op orde
Bekijk ook: Omgaan met je grenzen en weerbaar leren worden
Bekijk ook: Hoe ga je om met vervelende opmerkingen

PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.

Geplaatst in Opvoed illusies, Opvoeden in deze tijd, Pubers | Een reactie plaatsen

Zo kan het ook bij plagen

Stel je voor:
Op een dag verzint iemand voor jou een soort van bijnaam of scheldnaam.
Binnen de kortste keren neemt de hele klas, de halve school, de straat, de buurt en het halve dorp dit woord over omdat het zo lekker bekt.

Je hebt dan als kind twee keuzes:

 • A: Je voelt je vernedert en gepest en trekt alle registers open om de anderen hun mond te laten houden
 • B: Je accepteert het en maakt het groter door het als een eer te beschouwen

Optie A: Je voelt je geraakt

Bij optie A, wordt het erg lastig omdat iets wat grappig is (bedoeld) heel snel ingeburgerd raakt. Als er dan ook nog de nodige aandacht naar toe gaat, wordt het nog interessanter.
Immers: Wat aandacht krijgt, groeit.
Bovendien houden de meeste mensen wel van wat reuring en gaat iedereen een mening hebben en ontstaan er ook snel voor en tegenstanders.

Het betreffende kind en de ouders gaan zich heel akelig voelen en willen dat het stopt. School trekt het pestprotocol uit de kast en iedereen merkt dat het niet gaat werken want de reuring is al ingezet en er is iets te beleven.

Het hangt nu van het kind en zijn hele omgeving af of het nog meer uit de hand gaat lopen richting pesten en of er levenslange beschadiging volgt.

Optie B: Je accepteert het

Het kind heeft een stevige basis in zijn zelfgevoel en zelfvertrouwen.
Daarnaast is zijn basisvertrouwen in de mensheid zodanig groot dat hij het plagen wat hij ervaart niet ervaart als beschadigend.
Misschien vind hij het niet heel erg leuk, maar hij kiest ervoor om het te laten zijn wat het is.
Zijn ouders en leerkrachten helpen hem met het bij zich af laten glijden van beledigingen omdat die meer zeggen over de ander dan over hem.

Ik noem dit altijd: Je bent een emmer snot geworden waarin negativiteit niet blijft aankleven en tussen je vingers door verdwijnt als je je hand in deze meer stopt.
Zo nodig oefent het kind dit met het gooien van zakjes die beledigingen vertegenwoordigen. Je voelt dan letterlijk de keuzes die je hebt: vangen en vasthouden, bij je langs laten gaan en niet vangen of wel vangen en teruggooien.

Het hoeft geen betoog dat de lol voor de anderen, zo die er was, er snel af is omdat er geen aandacht wordt gegeven aan negativiteit.
Het kan nu met de bijnaam snel gebeurd zijn of het kind krijgt levenslang te maken met een tweede naam.

Hoe gaat het verder met optie B?

Onze zoon overkwam het dat hij op een dag te maken kreeg met een bijnaam. Al snel besloten we dat hij dit ook als een erenaam kon zien en zo is het ook gegaan.
Zo gebeurde het regelmatig dat er een knul aan de deur kwam en als ik opendeed de vraag kwam: ‘Is ehh… ehhhh.. ehhh thuis?  En dan zei ik met een stralende glimlach: ‘Ahh, je bedoeld J…., de P…..
En dan kwam er van de stoep meestal een grote zucht met glimlach waarna ik een gil deed naar zoonlief.

Toen hij naar het voortgezet onderwijs ging, klonk natuurlijk zijn bijnaam al snel door de gangen.
Tot de onderdirecteur besloot in te grijpen en de klas bij elkaar wilde roepen.
Zoonlief heeft toen snel ingegrepen door naar het kantoor van de onderdirecteur te gaan en te vragen waar ze zich in hemelsnaam mee bemoeide. Als er een probleem was, kon hij het zelf wel oplossen.
Overigens hebben wij dit pas onlangs gehoord van hem zelf. De school heeft ons daar nooit over ingelicht.
Mogelijk had ik hetzelfde gereageerd als zoonlief. 🙂

De moraal van het verhaal?

Laat het vooral heel helder zijn. Pesten is onacceptabel en bij pesten moeten de volwassenen duidelijk en hard ingrijpen om een kind te beschermen.
Plagen is echter iets wat een leven lang mee gaat en wat ieder mens op zijn weg zal vinden.
Enerzijds moeten we kinderen leren dat ze een keuze hebben om zich ergens iets van aantrekken of niet.
Anderzijds moeten we kinderen ook grenzen leren. Als je iemand kwetst, maak je iets kapot en dat mogen we iemand anders niet aandoen.
Met empathie kunnen we het verschil maken voor elkaar en elkaar goedmoedig plagen.

En laten we wel zijn. Vroeger waren er in dorpen en buurten vele, vele mensen met een bijnaam. Soms gericht op een lichaamsdeel, soms op een beroep van de ouders of een andere eigenaardigheid van het kind of de omgeving.
De bijnaam ging vaak mee in het graf.
Hoe erg is dat werkelijk?
Meestal werden deze mensen juist volledig geaccepteerd in wie ze waren en hoe mooi is dat?
En zou de goedmoedige franje die een bijnaam gaf in het sociale verkeer in de tijd van nu ook nog een positieve rol kunnen vervullen?

Of zijn we met ons allen ook een stukje humor en acceptatie voor het afwijkende kwijtgeraakt?

Dit artikel werd gepubliceerd in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad van 16 juni 2018.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Lees ook: Ieder kind uniek? Of toch liever maar niet
Lees ook: Het is niet eerlijk
Lees ook: Moed moet
Lees ook: Hoe kun je je grenzen afbakenen
Bekijk ook: Het verschil tussen plagen en pesten
Bekijk ook: Hoe krijgt een puber zijn leven op orde
Bekijk ook: Omgaan met je grenzen en weerbaar leren worden
Bekijk ook: Hoe ga je om met vervelende opmerkingen

PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.
De illustratie is van Bianca Snip.

Geplaatst in Bij mij thuis, Deistich libben, Pesten, Stof tot nadenken, weerbaarheid | Een reactie plaatsen

Effectief coachen doe je zo

Wanneer je mensen helpt, is het handig wanneer je weet hoe deze hulp voor hen nuttig kan zijn.
De zogenaamde logische niveaus zijn wellicht de belangrijkste coachingstool.
Als je weet op welk level een probleem zich voordoet en je weet op welk level een verandering kan plaatsvinden, dan wordt je coaching doeltreffender en is je klant bereid met je mee te bewegen.
Sociale vaardigheidstraining en echtscheiding zijn mooie voorbeelden om te bekijken hoe het werken met de logische niveaus werkt.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.

Geplaatst in filmpjes, Uit de praktijk | Een reactie plaatsen

Hoop je op een rustige zomer?

Nog even een paar weekjes doorgaan en dan is het alweer zomervakantie. Door het heerlijke weer in mei kwamen we al in de goede stemming.
Ieder jaar neem ik me voor om een heerlijk rustige zomer te willen.
En ook ieder jaar lijkt het alsof net voor de zomer er weer een nieuw project het levenslicht ziet.
Wat het dit jaar gaat worden, lees je verder op.
Ik wens je nu alvast in ieder geval een heerlijke zomer.
Wat je ook doet.

Nieuw: Online opleidingen

De afgelopen jaren heb ik naast het geven van opleidingen, werken in de praktijk met kinderen en het schrijven van blogs steeds nieuwe projecten daarnaast gedaan in de vorm van het ontwikkelen van materialen, spellen en het maken van filmpjes.

In 2017 is de eerste e-cursus ontstaan over boosheid bij kinderen en hoe kinderen en hun ouders te helpen bij boosheid die niet meer goed te handelen is.
Omdat ik toen nog niet de technische mogelijkheden had voor online opleidingen is deze cursus eerst verschenen in pdf vorm. Deze zomer wordt deze cursus omgezet in een online leeromgeving en komen er nog meer online opleidingen bij.

Op dit moment ben ik bezig met het ontwikkelen van een training voor pubers op het gebied van weerbaarheid en alles wat daarbij hoort. Deze training wordt online aangeboden aan mensen die met pubers werken en deze training willen gaan geven aan pubers en hun ouders.
En ik kan alvast verklappen dat het een superfijne training gaat worden voor pubers.
De opzet kun je een beetje vergelijken met de training Ik leer leren met alleen nu een ander thema.
De handleiding voor deze training kun je na de zomer online aanschaffen en is zeer gedetailleerd met duidelijke instructies in woord en beeld, met voorbeelden, met vele extra’s om mee aan de slag te gaan en alle achtergrond informatie die nodig is.
Je kunt direct starten met de training zodra deze beschikbaar komt.

Nadat de monsterklus van deze 2 online opleidingen is afgerond ga ik verder met online opleidingen over andere thema’s die al op de plank liggen.
Wanneer die af gaan zijn durf ik nog niet te voorspellen want mijn agenda zit propvol tot de zomer van 2019 met het geven van reguliere en incompany opleidingen die ik mag geven.

Lezen over kinderen, leren en opvoeden

Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er weer verschillende blogs verschenen over allerlei onderwerpen. Soms twijfel ik of ik door moet gaan met het schrijven van blogs omdat het aantal van 1000 blogs bijna in zicht is na al die jaren.
Maar toch komen er dan weer mooie onderwerpen of vragen voorbij waardoor ik toch weer verder ga.
En eerlijk is eerlijk, het vergt ook wel de nodige discipline om iedere maandag een nieuwe blog of filmpje online te zetten en zo nu en dan denk ik erover om de frequentie wat te verminderen.
In ieder geval is dit een overzicht van de laatste weken:

Het grappige is dat je over veel thema’s nooit uitgepraat en uitgeleerd raakt en boosheid is zo’n thema. Deze keer een blog over de verschillen die er kunnen zijn tussen boze vader en boze moeders. Lees maar.

Kindercoaching is een vak apart en een beroep zonder regels en wetten. Dit betekent dat wij als kindercoaches en opvoedcoaches zelf ons vak moeten uitvinden.
Hierbij kunnen we vele missers oplopen in de uitvoering van dit vak. Ik heb er 11 beschreven.
Lees maar wat er fout kan gaan.

Als je denkt dat het leven leuk moet zijn, vergeet het maar. Het mooie en het foute komt gewoon voorbij, hoe je ook je best doet.
Wat betekent het voor kinderen als wij willen dat alles alleen maar goed gaat?
Je leest er hier over.

Ook een leuk onderwerp is de troep die je soms op straat tegenkomt en die we achteloos om ons heen verzamelen.
Wie ruimt bij jou thuis de troep op?
Hoe kun je nog meer naar rotzooi en opruimen kijken?
Welke gevolgen heeft het voor kinderen als wij hun rotzooi opruimen?
Lees verder over dit onderwerp.

Gamen, een onderwerp waar menig ouder zich zorgen over maakt.
En toch is dat meestal niet nodig.
Alhoewel: Laten we beseffen dat basisschool kinderen gewoon buiten moeten spelen en geen beeldscherm voor hun neus moeten hebben als ze ook kunnen bewegen. Dus maximaal, echt maximaal een half uur tot een uur per dag een scherm voor hun neus.
En verder is de vraag: To game or not to game en wat normaal is.

En als laatste: Gaat je kind dit jaar over naar een volgend leerjaar, stroomt het af of blijft het zitten.
Drie mogelijkheden en de vraag is uiteindelijk alleen maar: Wat is goed voor de ontwikkeling van het kind?
Lees maar.

Accreditaties kinderopvang

Op dit moment is de basisopleiding tot kindercoach en opvoedcoach goedgekeurd voor de kinderopvang in het kader van nieuwe wetgeving voor 2019, de IKK.
De basisopleiding is goedgekeurd voor de scholing pedagogiek 0-13.
Goedkeuring voor beleidsmedewerker/coach in de kinderopvang is nog niet verleend. Hiervoor zal het nodig zijn dat alle modules van de opleiding gevolgd moeten worden.
Werk je in de kinderopvang en is het voor jou noodzakelijk om scholing te volgen, laat je dan goed informeren via je werkgever en het fcb over alle normen en eisen die nodig zijn.

Animatieprojecten voltooid

Zo, wat was het een klus: Alle animatie filmpjes voor Ik leer leren.
Vorig jaar begonnen met de filmpjes over hoe je kunt leren passend bij je talenten en aanleg en dit jaar de animaties over de executieve functies.
Jeroen Hartog heeft de animaties gemaakt en ik ben blij met zijn geduld en kennis om alle scripts en geluidsfragmenten te koppelen aan mooie animaties.
In vorige nieuwsbrieven heb je de eindresultaten al kunnen bewonderen en hierin nog een overzicht van de laatste maanden:

Reactie inhibitie oftewel je even kunnen inhouden.
Over het effectief omgaan met je emoties, oftewel emotieregulatie
Flexibiliteit oftewel je kunnen aanpassen als het nodig is.
Als je je werk wil doen, moet je goed kunnen starten, oftewel taakinitiatie
Volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen oftewel doen wat je wilt of dat wat nodig is.

We hopen van harte dat de animatiefilmpjes veelvuldig gebruikt gaan worden om inzicht te geven in wat nodig is om succesvol te kunnen leren en leven.

Verhuizen, strongwilled kinderen en nog veel meer

Steeds meer mensen vinden het fijn om te kijken naar filmpjes over een onderwerp. De uitdaging voor mij is om in maximaal 3 minuten kort iets uit te diepen over een onderwerp.
Ook de afgelopen tijd zijn er weer filmpjes online gekomen die al eerder waren opgenomen.
Deze zomer komen er even geen nieuwe filmpjes online op you tube.
Eind augustus neem ik weer een nieuwe serie filmpjes op zodat vanaf september deze weer bekeken kunnen worden.
De afgelopen weken zijn de volgende filmpjes online gekomen:

We staan er vaak niet bij stil, maar verhuizen kan een enorme impact hebben op een kind. Kijk maar.
Leren omgaan met teleurstellingen en veranderingen is best heel moeilijk. Wanneer dat nog niet zo goed lukt, kun je zomaar een dramaqueen in huis hebben. Bekijk het filmpje voor goede tips.
Clownesk gedrag van kinderen is vaak heel grappig, maar soms ook bloed irritant. Hoe kun je hier het beste mee omgaan zonder het kind te beschadigen? Kijk maar.
Kinderen netjes opvoeden willen we allemaal graag, maar iedereen heeft daar weer andere gedachten bij. Hoe doe je het bijvoorbeeld bij het weggaan een afscheid nemen na een bezoekje?
Kijk maar.
Een term die je steeds vaker hoort is die over strong willed kinderen, oftewel, kinderen met een sterke wil. Ik heb daar iets leuks op gevonden om met deze kinderen daarover in gesprek te gaan. Bekijk maar.
En tot slot: De emotiemeter is een mooi instrument om te gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan over boosheid. Zo doe ik dat.
Ik hoop dat je de informatie uit de filmpjes kunt gebruiken.

En hoe zit het met de AVG?

In april en mei was er veel gedoe over de nieuwe AVG wet. Op min websites kun je mijn privacyverklaring vinden en wat betreft deze nieuwsbrief: Ooit heb ik je mail adres ontvangen via mailcontact of dat je toestemming hebt gegeven door te vragen om deze nieuwsbrief of via het opvragen van het gratis eboek over kindercoaching.
Deze nieuwsbrief ontvang je tussen de 4 en 6 keer per jaar en iedere keer kun je je afmelden als het voor jou niet (meer) nuttig is.
De inhoud van de nieuwsbrief gaat altijd over kindercoaching en opvoedcoaching en zo nu en dan als het aan de orde is, geef ik je informatie over nieuwe opleidingen, workshops of materialen.
Voel je welkom om deze nieuwsbrief te blijven lezen en graag tot ergens in september voor de volgende.

Geplaatst in Nieuwsbrieven | Een reactie plaatsen

Overgaan, afstromen of blijven zitten?

Heftige discussies worden er hier en daar gevoerd tussen ouders en scholen.

De hakken-over-de-sloot-coaching-kinderen zijn bezig met hun inhaalslagen of laten het zitten.

Scholen, huiswerkinstituten en coaches merken het al een paar weken: De laatste loodjes zijn weer bezig.
De kaarten zijn meestal al geschud en de laatste stuiptrekkingen gaan de komende weken plaatsvinden.
Bijna is bekend in welke groep of klas een kind na de zomer zal starten.
En dat gaat hier en daar gepaard met flink rumoer.

Groep 2 of groep 3?

De school carrière begint al vroeg en als het kind 5 of 6 jaar is moet de keus gemaakt worden voor doorstroming of niet.
Het lijkt tegenwoordig wel eens dat we verschrikkelijk veel haast hebben en kinderen zo snel mogelijk met de hoogste cijfers aan het volwassen leven willen laten beginnen.
Veel kinderen kennen al vroeg cijfers en letters omdat daar al heel jong aandacht aan wordt besteed door ouders en voorschoolse opvang.
Maar dat zegt nog niets over schoolrijpheid.
Waar gaat het over als een kind rijp is voor het echte schoolse leven en de overgang kan maken van kleuter naar schoolkind?
In willekeurige volgorde een aantal zaken op rij:

 • Kan het kind het tempo wel aan van steeds schakelen tussen nieuwe lessen?
 • Is de verwerkingssnelheid van het kind al voldoende?
 • Kan het al extra lesstof aan en snapt het kind het ook werkelijk?
 • Is het kind emotioneel stabiel genoeg en barst het niet bij ieder stresssignaal in huilen uit?
 • Begrijpt het kind het spel van de andere kinderen en kan het zich invoegen?
 • Is de woordenschat en de taalverwerking voldoende en snel genoeg?
 • Kan het kind verplichte taken aan of wil het liever spelen?
 • Speelt een kind met leeftijdsgenoten of nog met jongere kinderen?
 • Kan het kind zich voldoende lang concentreren op een taak?
 • Is een kind al leeftijdsadequaat zelfredzzam of heeft het nog veel hulp en steun nodig van de juf?

Peuteren en kleuteren is de basis voor leren

Bovenstaande punten gaan dus helemaal niet over leren, maar over ontwikkeling en in veel discussie is er een misverstand tussen een stabiele ontwikkeling en cognitief leren.
Gelukkig dringt wel steeds meer het besef door hoe onvoorstelbaar belangrijk de peuter en kleuterperioden is voor een stabiele ontwikkeling.
Immers het lijf moet eerst alle begrippen kennen.
Dat wordt geleerd door spelen bijvoorbeeld in de bouwhoek, wat eigenlijk wiskunde is en grenzen en sociaal gedrag worden geleerd in de poppenhoek.
Hogere wiskunde en rekenen leert het lijf begrijpen door koprollen, rollen, springen, klauteren, hard rennen en begrippen als links, rechts, boven, onder en voor en achter door spelletjes met het lijf en bewegen.
Waar er te weinig wordt geoefend met vaardigheden gaat er in de basis een hiaat ontstaan.

En waar in de basis hiaten ontstaan, lopen kinderen vast in groep 5 of 6.
Als coach heb ik inmiddels al bijna 20 jaar de ervaring dat veel leerproblemen samen hangen met hiaten en niet goed ontwikkelde vaardigheden en onderontwikkelde executieve functies.
En hoe jammer is het als kinderen verder op in de basisschool moeten blijven zitten omdat ze het niet trekken?
Hoe mooi was het dan geweest als ze nog een jaartje basis hadden mogen leren in plaats van jarenlang hijgend een hoge lat halen?

Na de basisschool, de eerste drie jaar

En na de basisschool begint voor sommige kinderen alle ellende opnieuw.
Waar veel kinderen zich soepel door de basisschool werken, is het in het 2e leerjaar vaak er op of eronder.
Lesstof wordt meer en er wordt steeds meer verwacht van planningsvaardigheden, flexibilteit, werkgeheugencapaciteit, taakinitiatie, volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen.
Huiswerk vraagt veel en alles moet binnen een bepaalde tijd.
Vooral in het 2e leerjaar loopt dan de spanning op en is het echt een noodzaak dat het kind zijn leervaardigheden goed op orde heeft.
Aan het IQ en de inhoud van de lesstof ligt het nog steeds meestal niet.
Opnieuw is het ijkpunt: Hoe staat het ervoor met de ontwikkeling van het kind en welke vaardigheden kan het kind inzetten?

Het voortgezet onderwijs vanaf het derde leerjaar

Naast het 2e leerjaar komt de man met de zeis voor de pubers in 3 vmbo of 4 havo of 5 vwo.
In april/mei en niet te vergeten in de summerschools is er een grote toeloop bij de huiswerkinstituten en coaches met de vraag: Hoe ervoor te zorgen dat het kind doorstroomt naar het volgende leerjaar?
Deze categrotie pubers heeft vaak te maken met een neerwaartse spiraal van lage cijfers en ziet het niet meer zitten.
Ambitie en motivatie zijn het aandachtspunt.
En ook nu weer: Er is vrijwel nooit iets mis met het IQ, leervermogen of de inhoud van de lesstof, maar des te meer met de aanpak, de ontwikkeling en de vaardigheden. En de motivatie die er nu bij komt.

Wat zijn de keuzes?

Ieder schooljaar is er aan het eind dus de het moment hoe het verder gaat met de school carrière .
Wat gaat het worden:

 • Overgaan
 • Afstromen
 • Blijven zitten

De laatste optie: Blijven zitten is tegenwoordig vrijwel geen optie meer.
En hoe jammer is het dat een kind niet meer een adempauze mag hebben om zijn ontwikkeling weer vlot te trekken en zijn vaardigheden aan te scherpen.
Met afstromen is er vaak ook de consequentie van een andere richting voor de toekomst met opleidingen.
Afstromen levert heel veel spanning op omdat het veel deuren sluit voor een verdere studie.
Overgaan levert veel stress op als een kind er slecht voor staat en het eigenlijk bijna niet aankan met hoeveelheid lesstof in combinatie met mogelijkheden, de vaardigheden en de ontwikkeling op dat moment.
Hoe jammer is het dan dat er geen jaartje over gedaan mag worden.

Het taboe?

In alle eerlijkheid vraag ik me wel eens af of we de school carrière  voor onze kinderen niet te belangrijk hebben gemaakt.
Het komt me soms voor of het leven van onze kinderen afhangt van hun cijfers en prestaties op school.
Doen we onze kinderen niet verschrikkelijk tekort als we maar een deel van hun ontwikkeling wat gevangen is in rapportcijfers, zo belangrijk maken?
Zien we dan niet de meest belangrijke zaken van onze kinderen over het hoofd zoals hun sociale vaardigheden, hun empathisch vermogen, hun geweten, hun ethisch besef, hun unieke talenten op alle andere gebieden zoals vaardigheden op creatief terrein, op handvaardig terrein of op onderhandelingsterrein?

Of laten we ons meeslepen door de ratrace en hangt stiekem onze eigenwaarde en ons zelfvertrouwen af van de diploma’s van onze kinderen?

En misschien moet de vraag niet zijn of onze kinderen overgaan, afstromen of blijven zitten, maar moet de vraag zijn: ‘Wat dient ons kind de komende periode het meest voor zijn alghele ontwikkeling en wat zijn de feiten op dit moment

En omdat ik geen antwoorden heb op de vragen die samenhangen met de keuzes voor overgaan, afstromen of blijven zitten, wens ik ieder veel wijsheid om de feiten en de emoties in het belang van het kind op een rij te krijgen zodat het kind zelf ons de weg kan wijzen wat het nodig heeft………..

Ennnnn…… laten we het plezier weer voor op stellen. Het leven gaat al zo snel en als de schooltijd achter de rug is, komt het echte leven waarin we al zoveel moeten.
Mogen onze kinderen nog wat flierefluiten en pleizer maken alsjeblieft?…..

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema

Lees ook:  Het slagveld van havo-2 en vwo-2
Lees ook:  Zelfstandigheid: Hoe leer je dat?
Lees ook:  Iedereen heeft zijn eigen bloeitijd
Lees ook:  Wanneer houden we eens op dat iets leuk moet zijn?
Bekijk ook:  De executieve functies nader bekeken
Bekijk ook:  Motivatie en leerproblemen: Hoe coach je dat?
Bekijk ook:  Het kind wat moeilijk kan starten

PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.
De illustratie is van Bianca Snip.

Geplaatst in executieve functies, Hoogbegaafd, Leerproblemen, Ontwikkeling van kinderen, Opvoeden in deze tijd, Stof tot nadenken | 3 Reacties

Hoe gebruik je een emotie meter?

Een emotiemeter is een erg handig middel om kinderen bewust te maken van escalatie en de-escalatie van emoties.

Daarnaast geeft het aan ouders en andere begeleiders heel veel inzicht wat zij kunnen doen om kinderen te helpen hun emoties te leren reguleren.

Immers wij volwassenen helpen kinderen om te leren hun emoties op een helpende en gezonde manier te uiten.

Wanneer we weten hoe we hier invloed op uit kunnen oefenen, geeft dat veel steun aan kinderen.
In dit nieuwste filmpje één van de manieren waarop ik de emotie meter gebruik bij boosheid.

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.
Geplaatst in Boosheid, filmpjes | Een reactie plaatsen

To game or not to game: Wanneer is mijn kind gameverslaafd?

Zombies zijn het.
Echte zombies.
Holle ogen, bleke gezichten, vadsige of juist broodmagere lijven en verstijfde ledematen die moeizaam bewegen.

Ziedaar, de echte gameverslaafden van welke leeftijd dan ook.
De computer staat vlak bij hen in de buurt en tijd om te eten, te douchen en tijd om iets anders te doen dan gamen hebben ze niet.

Wanneer deze zobies nog thuis wonen is de onderlinge communicatie meestal verworden tot scheldpartijen en verbale agressie.

Het schrikbeeld van de gameverslaving

Bovenstaande omschrijving is wat ouders voor ogen staat als ze mij bezorgd raadplegen of hun kind, meest zoon, misschien gameverslaafd is.
In vele gezinnen is er spanning rondom gamen en dit begint vaak al jong.

Want laten we wel zijn: Gamen is leuk!

Ik word thuis nog steeds geplaagd met het feit dat ik ooit 2 nachten ben doorgegaan met het spel rollercoaster.
Man, man wat was dat verslavend en wat was het geweldig om uit het niets iets te maken wat er voorheen niet was.
Nog hoor ik in gedachten de riedelmuziekjes van dit spel.
Maar na 2 nachten besefte ik wel dat er iets flink aan het mislopen was en heb ik het spel nooit weer gedaan.
Een soort van cold turkey dus.

En vele ouders zullen dit geovel van fascinatie en niet kunnen stoppen kennen en herkennen in het observeren van hun kind.

En dan komt de angst.
En angst is een slechte raadgever.
Die raadgever fluistert in dat je HET moet stoppen.
En dan verliezen we de nuance en kiezen de verkeerde wapens.
Waardoor er een machtsstrijd ontstaat.
En het gamen wint……

Wanneer is er geen sprake van gameverslaving?

Als we de angst buiten de deur weten te houden en onze gamende kinderen een beetje gaan observeren, kunnen we ons aan de feiten houden.

Feiten die helpen een gezond oordeel te hebben over gamen beginnen bij je kind:

 • Heeft je kind een meer open of een meer gesloten karakter?
 • Is er sprake van verslavingsgevoeligheid in het gezin/de familie?
 • In hoeverre kan je kind opgaan in en zich verliezen in activiteiten?

En als je verder de feiten bekijkt, wat zie je dan:

 • Gaat je kind gewoon naar school?
 • Houdt het zich min of meer braaf aan de regels?
 • Wordt er huiswerk gemaakt?
 • Wordt er gesport?
 • Is er genoeg chill tijd met vrienden?
 • Heeft je kind een bijbaantje?
 • Neemt je kind verantwoordelijkheid voor de schooltaken en afspraken die gemaakt worden?
 • Gaat het min of meer verstandig om met geld?
 • Wil je kind nog regelmatig met jou in dezelfde ruimte verkeren?

Als je op het laatste setje vragen minstens 4 keer overtuigend JA kunt zeggen, is het de vraag of je je zorgen moet maken.

Wat is er leuk aan gamen?

Gamen is normaal.
Wij hadden misschien boeken waarin we halve nachten doorlazen of iets anders waar we als puber heel erg veel tijd aan hebben besteed.

In de huidige tijd is gamen een gewoon tijdverdrijf wat ook erg leuk is en waar je veel van kan leren.
Probeer maar eens een spel mee te doen met een groepje kinderen of pubers.
Wedden dat je als een halve zool ergens mijlenver onderaan eindigt?
Met auto spelletjes 10 keer over de kop geslagen en uit de baan geraakt en in veroverspelletjes binnen 10 seconden doodgeknald?

Luister maar eens mee op teamspeak hoeveel lol ze kunnen hebben met een spel en hoe ze moeten samenwerken om een doel te halen. Dat zijn mooie bij effecten van gamen evenals snel reactievermogen ontwikkelen, veel oogbewegingen maken en overzicht leren hebben en snel besluiten kunnen nemen.

Waar moet je alert op zijn met gamen?

Als je kind zich goed ontwikkelt en het is gezond dan kabbelt het leven meestal zachtjes verder.
Je geeft een baby, peuter en kleuter geen messen in handen en als ze koorts krijgen en ziek worden, houd je ze scherp in de gaten.

Zo is het ook met gamen.
Basisschool kinderen moeten na school niet op de bank met een schermpje. Dat is alsof je kleine kinderen een mes in handen duwt.
Tot een jaar of 12 mogen ze heus wel eens aan de ipad of laptop, maar niet eerder dan er echt gespeeld is en het liefst buiten.
En dan ook nog zo kort mogelijk
De ontwikkeling van een kind tot 12 jaar is er niet op gericht om stil te zitten.
De zombie wordt daar geboren omdat het lijf te weinig ervaring lrijgt om zijn taken te doen.

Het is echt een groot risico voor de ontwikkeling van kinderen als ze teveel met een scherm in handen zitten. Dat moet je niet toestaan omdat ze er nog niet aan toe zijn.

Pubers mogen en kunnen meer tijd achter een scherm zitten,  maar ook hier moet je als ouder sommige kinderen begrenzen. Observeer de feiten en het evenwicht voor gevarieerd puberleven.

Dus…. wat te doen als ouder?

Kort door de bocht gezegd: Laat je jonge kind verre blijven van schermpjes en games tot ze dit kunnen hanteren en het leren onder jouw toezicht.
Leer ze op een gegeven moment dit als een mes hanteren. Eerst voor de lol en langzamerhand mag je iets meer.
Je laat je jonge kind toch ook niet elke dag de hele maaltijd voorbereiden met het schillen van de aardappelen, groente en vlees?
Laat het dan ook wegblijven van schermpjes tot ze het aankunnen.

En worden je kinderen wat ouder, steek er dan regelmatig de thermometer in
Lichte verhoging?
Neem je maatregelen.
Koorts?
Bescherm je kind en verdrijf de ziekteverwekker, dat wil zeggen de computer
En let op: Niet teveel paracetamol en aspirine want dat zijn lapmiddelen.
Laat het lijf het zelf uitzieken en dat betekent er dwars doorheen met alle gevolgen van dien.
En dood en doodziek?
Dan is je kind in zombie toestand en rest alleen nog afvoeren met de ambulance voor de intensive care…….

Dussss…. steek die thermometer regelmatig in de toestand van je puber, meest zoon.
Aan heel zo nu en dan een lichte verhoging zal ie zeker niet doodgaan.
Het zou zo maar kunnen dat er zelfs een licht reinigende werking van kan uitgaan als in redelijk overleg met jou als ‘ziekenverzorger’ de kaarten opnieuw geschud worden.

Enneee… luister en kijk eens stiekem en GENIET…..

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Lees ook: Pubers in deze tijd
Lees ook: Leidt een diagnose tot verlamming?
Lees ook: Leren omgaan met boosheid en angst
Lees ook: Waarom moet alles leuk zijn?
Bekijk ook: Executieve functies nader bekeken
Bekijk ook: Heb jij een drama queen in huis?
Bekijk ook: Motivatie en leerproblemen: Hoe ga je daarmee om?

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.
De illustratie is van Kitty Bakker

Geplaatst in Opinie, Opvoeden in deze tijd, Pubers | Een reactie plaatsen

Volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen

Volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat je een taak af kunt maken en dat je je langer met iets bezig kunt houden. Je laat je niet afleiden door prikkels van buitenaf zoals je telefoon, maar gaat door waar je aan begonnen bent. Je bent ook in staat om een doel te kiezen en daarvoor te gaan. Beide competenties zijn belangrijke executieve functies die nodig zijn om succesvol te kunnen functioneren op school en in je werk.

Bekijk ook:  alle executieve functies
Bekijk ook:  Plannen en organiseren
Bekijk ook:  Time-Management
Bekijk ook:  Werkgeheugen
Bekijk ook:  Metacognitie
Bekijk ook:  Emotieregulatie
Bekijk ook:  Taakinitiatie
Bekijk ook:  Flexibiliteit
Bekijk ook:  Reactie-inhibitie

Kijk voor meer informatie over leren, het weerbaarheidsspel, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
PS: Wil je op de hoogte blijven en dagelijks interessante artikelen lezen of leuke filmpjes bekijken?
Like dan mijn facebookpagina.

Geplaatst in executieve functies, filmpjes, Leerproblemen | Een reactie plaatsen