Pokemon Go, de moderne speurtocht

Zoveelpootblijafm1Het kan zo maar verkeren. Op een druilerige dag kom je het ene na het andere groepje jonge pubers tegen die met hun nog schelle en overslaande stemmen roepen waar ze naar toe moeten. De ene schreeuwt  “Kruidvat” en de ander roept: “Neeee… bij het restaurant”.
En hop, daar gaat de hele kudde weer uiteen.
Wat algemeen opvalt is dat ze de ene hand aan het stuur hebben en met de andere hand een telefoon vast houden en op het schermpje turen.
Ondertussen lees en hoor je allerlei volwassenen die er schande van spreken en allerlei waarschuwingen laten horen over verkeersveiligheid en ongelukken die staan  te gebeuren.
En jaa… ik heb het over de nieuwe rage: Pokemon Go die vandaag 16 juli eindelijk in Nederland is verschenen terwijl er de laatste week al 1,3 miljoen mensen ermee zouden spelen. Op de media is het groot nieuws dat het spel nu verkrijgbaar is in Nederland.
Hoezo rage?

What is new?

Tsja, wat is nieuw? We maken wel veel drukte over dit spelletje wat als een rollercoaster over het land dendert en waar iedereen iets over roept.
Maar wat is er aan de hand?
Als je het goed beschouwt is het gewoon een speurtocht. Iets wat we vroeger op kinderfeestjes deden, op schoolreisjes en op vakantie op de camping.
Het enige verschil is dat de kleinschaligheid nu grootschaligheid is geworden en dat er niet iemand voor nodig is die voor de tijd lintjes aan bomen hangt en pijlen op de grond tekent.
Voor de rest is het precies hetzelfde, maar dan in een modern jasje.
De leiders schreeuwen nog even hard als vroeger, de volgers lopen er braaf achteraan en de rest is er alleen bij voor de gezelligheid.
Niks nieuws onder de zon.
Bovendien is er al heel lang onder liefhebbers een ander soort spel, geocaching, waarbij in een waterdichte doos een logboek en originele spullen worden verstopt. Via een website kunnen anderen de coördinaten lezen en op zoek gaan naar de cache (schat).
Dus wat is nieuw? en waar maken we ons druk over?

De Angst

Wat vooral overheerst in het nieuws zijn de ongelukken die gebeuren of zouden kunnen gebeuren. Natuurlijk is dat een reëel gevaar waar vooral kinderen en pubers voor gewaarschuwd moeten worden.
Kinder en puber hersenen zijn nog niet altijd volledig in staat om het overzicht te hebben.
Bovendien is aangetoond dat de beloningscentra in de hersenen bij pubers snel aangaan en zijn de centra voor risicovol gedrag in de hersenen meer gedempt bij pubers dan volwassenen. Dat zijn inderdaad aandachtspunten bij dit spel, maar de vraag is of deze angst juist sterker is bij de volwassenen door de huidige controle cultuur door de mobieltjes.
We weten bijna ieder moment van de dag waar ons kroost uithangt en wat ze uitspoken terwijl een paar decennia terug ouders vaak geen idee hadden van de gevaarlijke capriolen van hun kroost.

De voordelen van Pokemon Go

Tot dusver zie ik alleen maar voordelen voor dit spel en hoop ik dat de rage best lang gaat duren en in elk geval deze zomervakantie lang.
Immers wat willen we nog meer want:

 • We willen zo graag kinderen en jongeren weer in beweging hebben en buiten zien: Ziedaar, ze fietsen en lopen heel wat af. Dochterlief kwam een jongen tegen die in 3 dagen al 54 kilometer lopend had afgelegd
 • Als ze buiten zijn en bewegen snoepen ze niet
 • Voor dit spel is grote focus en concentratie nodig
 • Je moet alert zijn op je beweging en naast concentratie ook oog hebben voor de omgeving
 • Je ogen bewegen van dichtbij naar veraf en dat zorgt voor sterkere oogspieren en beter zicht
 • Je kunt samenwerken met anderen en inschikkelijkheid tonen, overleggen, onderhandelen, leiding nemen, enthousiast blijven en je emoties in toom houden
 • Je moet tegen je verlies kunnen als de Pokemons ontsnappen
 • Je moet kunnen navigeren voor alle kanten op springende Pokemons
 • De Engelse taal moet je onder knie hebben
 • Je moet oorzaak-gevolg kunnen denken
 • Een goede oog-hand coördinatie is nodig voor het vangen van een Pokeman
 • Je hebt zo maar ontmoetingen met vreemden waarvoor je je sociale vaardigheden in kunt zetten
 • Je moet tegen veranderingen kunnen omdat er steeds nieuwe functies komen
 • Je moet een onderzoekende houding hebben om uit te vinden hoe alles werkt omdat veel functies nog niet zijn uitgelegd
 • Je moet kunnen volhouden om je doelen te halen
 • Je moet ook kunnen stoppen en dus rekening houden met je lichamelijke, emotionele en psychische grenzen
 • Je moet je impulsen leren beheersen als je niet zo maar de straat op, of de gracht in, wilt lopen
 • Vaders vinden het vaak ook leuk en ik hoor al van prachtige vader-zoon tochten.
 • En niet alleen vaders vinden het leuk, maar hele gezinnen zijn op stap lees ik al….

Zie daar, wat een perfect spel. Hier kan geen ouderwetse speurtocht tegen op waar je langs lintjes en geverfde en getrokken pijlen een uitgekauwde route liep.
Ik gun dit ieder kind en puber met hun ouders en wens iedereen veel speelplezier.
En ouders: Geniet van ze als er weer een troep schreeuwende kinderen voorbij dendert en bedenk dan maar dat ze niet achter te computer zitten te verpieteren…..

Lees ook: Zonder buiten spelen hebben kinderen eer risico op psychische schade
Lees ook: Erbij horen of buitengesloten worden
Lees ook: Ruimte voor jongens
Bekijk het filmpje: Welke sport past het beste bij jouw kind?

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is gemaakt door Aly Westerhuis

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Gepost in Gezinszaken, Pubers, Spel en speelgoed, sport, Stof tot nadenken | 8 Reacties

Als je kind kortsluiting heeft, moet jij aansluiting maken

Hartlucht2afm1Wie kent het niet, een schreeuwende en woest om zich heen slaande boze peuter of kleuter.
Bij een ander vinden we dit nog wel grappig en vaak weten we heel goed hoe je de betreffende peuter of kleuter moet aanpakken.
Een door het lint gaand en driftig basisschool kind of woedende puber zie je niet zo veel in het openbaar, maar binnenshuis zijn er vele kinderen die in hun drift en woede flink tekeer gaan. Vaak tot wanhoop van hun ouders.

Boze peuters en kleuters

Het valt me vaak op hoeveel ouders verwachten van hun jonge kind. Ouders vertellen me geregeld dat ze ervan overtuigd zijn dat hun peuter of kleuter met opzet dingen doet of laat of dat ze iets doen om hen als ouder dwars te zitten. Ook zeggen ouders dat het kind toch echt moet weten hoe het hoort en dat het toch duidelijk is dat iets niet kan.
Met deze ideeën overschatten ouders hun jonge kind schromelijk. Peuters en kleuters hebben nog niet een zodanige ontwikkeling van hun hersenen doorgemaakt dat ze al kunnen nadenken, logische conclusies kunnen trekken, oorzaak en gevolg kunnen bedenken en een geweten wat ontwikkeld is. Integendeel, deze jonge kinderen moeten dat allemaal nog leren en ze reageren op dat wat ze zien en vooral wat ze ervaren. Ze begrijpen voor emotioneel in plaats van verstandelijk en zullen vooral reageren op de taal van het lichaam van ouders in plaats van op hun woorden. Als woord en daad niet in overeenstemming zijn, raakt het kind daarvan in de war. Dit zie je vooral bij corrigeren op gedrag: Mama zegt nee, maar kijkt lachend naar oma.
Daarnaast hebben peuters en kleuters natuurlijk hun behoeften. De behoefte aan autonomie, herkenbaar in ikke zelf, de behoefte aan aandacht, erbij horen en verbondenheid en natuurlijk veiligheid en structuur bepalen het gedrag van het kind.
Echter, het jonge kind heeft nog onvoldoende woorden tot zijn beschikking omdat die hersenen nog zo in ontwikkeling zijn. Het kind wil dus van alles, maar kan het nog niet vertalen.
En daar gaat het vaak mis……
Want stel je voor: Als ouder verwacht je het nodige van je kind die daar nog niet aan kan voldoen. Als kind heb je veel behoeftes die je nog niet op een aanvaardbare manier kunt uiten. Doe daarbij nog enige vermoeidheid, een temperamentvol karakter en nog meer wederzijds onbegrip en eisen van ouders en je hebt feest.
Plotseling is de driftbui geboren en schijnbaar vanuit het niets begint kindlief een keel op te zetten en gaat heel het lijf in protest.

Het driftige kind

Tegen de tijd dat het kind in groep 3 komt, heeft het al veel ervaring opgedaan met zijn ouders. Het kind weet hoe er binnen het gezin wordt omgegaan met thema’s als boosheid en angst en het weet intuïtief ook al heel goed hoe het zaken voor elkaar krijgt. Het kind weet ook al wat wel en niet mag, ook als ouders niet in de buurt zijn. Het denkvermogen wordt steeds beter ontwikkeld en met het ouder worden kan het kind ook al een strategie bedenken om dingen gedaan te krijgen, oorzaak en gevolg af te wegen en afwegingen maken.
Afhankelijk van de opvoeding leert het kind ook frustraties en teleurstellingen verwoorden waardoor die emoties gekanaliseerd worden en niet primair door het lijf geuit worden.
De behoeften van het kind wijzigen niet veel in de basis al krijgt het basisschool kind met het vorderen van de leeftijd wel steeds meer behoefte om zijn talenten en capaciteiten waar te maken.
Wordt dit kind gefrustreerd in zijn behoeften of worden de behoeften genegeerd of niet (h)erkend dan kan het zijn dat een driftbui het gevolg is. Bij onze zoon noemde ik dit na verloop van tijd: Kortsluiting.
Het kind ervaart zoveel frustratie en onmacht waarbij er geen andere mogelijkheid overblijft dan een soort instorting waarbij iedere vorm van communicatie niet meer mogelijk is.

De woedende puber

Ook pubers kunnen zo knel komen te zitten tussen behoeften, verwachtingen en vooral een grote onmacht om zich effectief te uiten dat een woedeaanval het gevolg is. Meestal speelt zich dit alleen binnenshuis af want pubers schamen zich ook voor hun, vaak kinderachtige, gedrag. Meestal hebben ze geen andere mogelijkheid van reageren op dat wat hen dwars zit.
Pubers hebben met name een zeer grote behoefte om serieus genomen te worden en als gelijkwaardig behandeld te worden. Dat geeft soms grote spanningen als ouders een andere mening hebben over het gedrag.

De rol van ouders

Ouders zijn cruciaal in het leren omgaan met emoties van hun kinderen. Vooral bij boosheid en angst is dit omgaan verweven met opvattingen en emoties van ouders zelf.
Ben je als ouder zelf opgegroeid met de boodschap dat boosheid niet mag, dan kan je het heel zwaar hebben met een woedend en driftig kind. Ben je daarentegen opgegroeid met woedende ouders die vaak verbaal en non-verbaal hun woede lieten zien en horen, dan worden er misschien allerlei alarmbellen geactiveerd als je kind zo boos is.
En ben je een ouderpaar waarbij de ene ouder boze ouders had en bij de andere ouder boosheid er niet mocht zijn, dan wordt het thema boosheid wel erg groot in je gezin. En je kunt er dan bijna de donder op zeggen dat je kinderen heel veel boosheid gaan laten zien waar je als ouders dus een heel verschillende mening en gevoel over hebt.
Maar dan….
Wat wij als ouders best lastig vinden is gewoon naar ons kind te kijken die boos is en dat uit. Niks meer en niks minder. Als je naar een boos kind kijkt en beseft dat het kind zich machteloos voelt en iets niet kan handelen, dan zou het moeten lukken om zelf rustig te blijven en begrip te tonen voor je kind van waaruit je je kind handvatten kan geven.
Wat er echter maar al te vaak gebeurt is dat ouders ook hun geduld en hun ‘verstand’  verliezen en mee gaan in de emotie van hun kind waarbij alle redelijkheid en billijkheid is verdwenen en twee partijen doodmoe worden van zichzelf en van elkaar.
Lukt het de ouder echter om het kind te zien in zijn nood van dat moment dan kan de kortsluiting van het kind door de aansluiting van de ouder opgelost worden.
En soms is het heel simpel…. Wij kwamen er na verloop van tijd achter na een woeste zoon in een Franse stad dat hij gewoon op tijd moest eten ter voorkoming van kortsluiting.

Lees meer over woedende ouders en woedende kinderen
Bekijk het filmpje over hoe om te gaan met boosheid
Lees ook: Waarom ruzie tussen kinderen heel nuttig is

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is gemaakt door Aly Westerhuis

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Gepost in Boosheid, Opvoeden in deze tijd, Opvoedtips, Peuters en kleuters, Pubers | 2 Reacties

Je eigen weg gaan

Kinderen die hun eigen weg gaan

Hoe kun je leren je eigen mening te hebben?
Voor veel kinderen is het best lastig op te komen voor hun eigen mening en ze laten zich soms ringeloren door klasgenootjes. Ze durven dan niet zelf hun eigen spel te spelen of een voorstel voor een activiteit te doen, maar voegen zich altijd naar een ander.

Pubers die hun eigen weg gaan

Pubers willen er graag bij horen en dat kan ervoor zorgen dat pubers over hun eigen grenzen gaan. Meedoen met pesten, roken, drinken en blowen terwijl je dat eigenlijk niet wilt en in dezelfde mode meren lopen als de populaire kinderen in de klas.

Ouders die de regie uit handen geven

Veel ouders willen niets liever dan dat hun kind gelukkig is. Maar als het kind niet goed in zijn vel zit, raakt de ouder van slag en kan niet meer de veiligheid en geborgenheid geven die juist nodig is om zich weer goed te voelen. Ouders en kind omen dan in een negatieve vicieuze cirkel terecht.
Kinderen die veel miepen, piepen en jammeren om hun zin te krijgen en moeilijk om kunnen gaan met teleurstelling en het accepteren van een NEE, hebben in feite hun ouders ook aan een lijntje waardoor zij de regie bepalen.

In feite hebben we van jongs af aan te oefenen hoe we autonomie, zelfstandigheid en onafhankelijk kunnen leren. Ouders kunnen hun kinderen hiertoe stimuleren door hen veel fouten maken te gunnen en door regelmatig hun kinderen te frustreren waardoor ze voor zichzelf leren opkomen en hun eigen doelen leren bepalen.

Lees verder over dit onderwerp: Aan wiens touwtje hang jij?
Lees ook: Weerbaar opvoeden,hoe doe je dat?
Lees ook: Waarom ik een kind geen kanjer of held noem

Heb je het het gratis eboek   al ?
Wil je informatie over de opleiding tot kindercoach? Lees dan hier verder….
Ben je ouder en wil je een afspraak maken met je kind, lees dan hier verder…
Ken je Ik leer leren al? Bekijk het hier….
De webwinkel van Ninico vind je hier…….

Gepost in filmpjes | Plaats een reactie

Wat is een goede kindercoach?

2linkerbenenafm1Het wordt me een paar keer per week gevraagd:
Kunt u mij een goede kindercoach aanbevelen?
De criteria van wat men een goede kindercoach vindt, worden nooit genoemd, behalve dat het iemand moet zijn die werkt zoals ik.
Ik antwoord altijd dat er geen slechte kindercoaches bestaan, hooguit kindercoaches die meer of minder passen bij de hulpvraag of bij de hulpvrager.
Los van al die vragen, is het natuurlijk wel een interessant thema.
Want wanneer ben je nu een goede kindercoach?

Wat is coaching

Nadat coaching voor volwassenen een jaar of 15 geleden steeds meer gemeengoed werd in allerlei settingen zoals in de werkkring, sportkring of lifestyle, kreeg ook kindercoaching steeds meer bekendheid.

Coaching is een vak apart en gaat over het hier en nu met de focus op de toekomst. Het verleden is iets wat voorbij is en wat hooguit enige beschouwing krijgt in het plukken van de vruchten van opgedane ervaringen.
Coaching blijft daarin nadrukkelijk uit het gebied van therapie waarin oorzaken van problemen uit het verleden worden opgelost.
Coaching is ook altijd kortdurend met een grote verantwoordelijkheid van de klant voor diens eigen welzijn en resultaten van het coachingsproces.

Wat is kindercoaching

Een kindercoach houdt zich met name bezig met ontwikkelingsgerelateerde hulpvragen omdat een kind in ontwikkeling is. Problemen worden meestal opgelost door het leren van vaardigheden die nog niet aangeleerd of uitgerijpt waren. Daarnaast is kindercoaching een vak apart omdat de pedagogiek een hele grote plek inneemt.
Immers geen kind zonder ouders en geen verandering zonder instemming van ouders.
De kern van coaching is altijd: ‘Help mij het zelf te doen’.
En hoe mooi is het dat Maria Montessori dit als leidraad voor haar werk had. Dus eigenlijk is er niets nieuws onder de zon……

Wat wil men van een kindercoach?

Omdat het toch een beetje als een kluitje in het riet voelt als ik ouders, leerkrachten of hulpverleners met zo’n standaardtekst afscheep, ben ik gaan nadenken over criteria voor ‘goed’ kindercoach zijn.
Veel coaches hebben op hun website staan waarom ze doen wat ze doen en wat hun werk hen brengt en dat ze veel liefde en passie hebben, maar hoe kun je dit concreet maken?

De vraag is natuurlijk wat ik als hulpvrager heb aan de liefde en passie van iemand en wat ik kan met iemands geschiedenis en overwegingen. Uiteindelijk wil ik als hulpvrager geholpen worden en resultaat behalen om mijn problemen op te lossen.
En het maakt mij niets uit wat de hulpverlener zelf wil bereiken aan persoonlijke doelen en behoeften. Dat hoef ik als hulpvrager helemaal niet weten.

Wat zijn de criteria voor een goede kindercoach?

Ik ben gekomen tot een aantal criteria en variabelen die mogelijk aangeven of de stijl van de coach past bij de stijl van de hulpvrager.
En zoals ik tientallen keren tijdens de opleiding zeg: ‘Niets is beter of slechter, er is alleen maar anders….’
Dit zijn de overwegingen:

 • Werkt de coach oplossingsgericht of probleem gericht
 • Wordt er eerst met ouders gewerkt om samen met hen te verkennen wat hun kind gaat leren om de problemen op te lossen.
 • Worden ouders eerst zelf geholpen met wat zij kunnen leren om hun kind te ondersteunen en te begeleiden
 • Wordt er veel aandacht gegeven aan het zoeken van de oorzaak van het probleem of wordt de aandacht vooral gericht op het vinden van helpende acties
 • Wordt er gewerkt aan een duidelijk omschreven leerdoel om verbetering te bewerkstelligen
 • Is het leerdoel ook het doel van het kind en ouders en is het concreet en werkbaar genoeg voor alle partijen
 • Zijn ouders betrokken bij de oplossing en zijn ze aanwezig bij de sessies als ondersteuners
 • Worden er oefeningen in denken en doen meegegeven voor thuis en op school en weten kinderen en ouders precies wat er geoefend moet worden
 • Wordt er doorverwezen naar andere hulp als er niet binnen twee tot drie sessies verbetering is opgetreden
 • Is de coach vrij van (waarde) oordelen
 • Heeft de coach een empathische houding en verstaat hij/zij de kunst van de ander zich begrepen te laten voelen
 • Durft de coach kinderen en ouders aan te spreken op verantwoordelijkheden en wat er nodig en verschuldigd is ten opzichte van elkaar
 • Kan de coach de zorgen omtrent de ontwikkeling van kinderen vertalen naar helpende acties en leerdoelen die nodig zijn voor verdere ontwikkeling
 • Kan de coach consequenties benoemen van niet helpend gedrag van opvoeders en ontwikkelingsvraagstukken en daarnaar handelen voor kinderen en ouders
 • Heeft de coach een visie op ouderschap en ontwikkeling van kinderen en spreekt de coach uit wat er nodig is en van wie
 • Is de coach meerzijdig partijdig, dat wil zeggen dat de coach de stem van alle partijen vertegenwoordigd en uitspreekt waardoor het kind ten opzichte van iedereen loyaal kan blijven
 • Respecteert de coach de privacy wetgeving door geen informatie te bespreken met leerkrachten en andere partijen.
 • Ondersteunt en begeleidt de coach ouders in het voeren van (moeilijke) gesprekken met leerkrachten en begeleiders
 • Werkt de coach met middelen die passen bij de stijl van kind en ouders zoals spel, creatieve middelen of gespreksvoering. Krijgen ouders het gevoel dat hun kind door het bewuste gebruik van deze middelen een stap voorwaarts maakt en dat het niet voor de gezelligheid is
 • Is het voor ouders helder wat de deskundigheid en professionele achtergrond van de coach is
 • Is het voor ouders duidelijk vanuit welke (levensbeschouwelijke) visie een coach werkt.
  Is dit vanuit een bepaald geloof, meer of minder spiritueel met bijbehorende werkvormen en middelen of is de aanpak vrij zakelijk
 • Heeft de coach beschikking over een professionele werk ruimte
 • Worden er voldoende praktische tools gegeven waarmee kind en ouders uit de voeten kan
 • Wordt er rekening gehouden met terugval en wordt er voor voldoende borging in de toekomst gezorgd
 • Is een eventuele follow up of evaluatie in het belang van kind en ouders of om tegemoet te komen aan de behoefte aan bevestiging van de coach
 • Mag je de coach vergeten na de afspraken of wordt van je verwacht dat je tutorials achterlaat of anderszins nog contact moet opnemen met de coach
 • Neemt de coach voldoende afstand en laat de coach de verantwoordelijkheid van het resultaat van de coaching en wat iemand wil bereiken bij het kind en ouders
 • En mogelijk het aller belangrijkste criterium: Voelen kind en ouders zich maximaal gezien, gehoord en begrepen en hebben ze het idee dat ze bij deze kindercoach serieus worden genomen?
 • En ook heel interessant: Als de betreffende kindercoach op facebook/twitter/instagram wordt gespot: Welke indruk krijg je, welke uitstraling heeft de profielfoto en de achtergrondfoto, welke thema’s komen naar voren uit de persoonlijke en zakelijke pagina, welke posten worden gedeeld, hoe wordt er omgegaan met en gesproken over vakanties, werk en vrije tijd
 • Zijn er voldoende positieve resultaten bekend van de betreffende kindercoach

Kan iedereen kindercoach zijn?

Hier op kan ik volmondig JA zeggen.
Iedereen met een hart voor de nood van kinderen kan een coach zijn, al of niet opgeleid als kindercoach. De buurvrouw, een meester, een winkelmeisje of de toevallige passant.
Ik denk dat wij in deze tijd veel te veel leunen op afhankelijkheid. Wanneer een kind het even moeilijk heeft, wordt al snel hulp ingeschakeld.
Maar:

 • Waar zijn de naast betrokken, te beginnen bij de ouders?
 • Waar is de bemoediging van de naaste omgeving?
 • Waar is de knipoog en de steun van de juf en meester?
 • Hoe komt het dat ouders meer hulpeloos lijken en zo weinig ondersteuning krijgen om hun kind zelf te helpen?
 • Wat maakt dat kinderen los van hun ouders gehaald worden als er moeilijkheden zijn?

Wat heeft een kind wérkelijk nodig?

Werkelijk belangrijk is dat een kind zich gehoord, gezien en begrepen voelt. En dat kan iedereen een kind geven en hierbij is minder meer zo blijkt telkens weer!
In de opleiding vraag ik de eerste dag wie er werkelijk belangrijk was in je leven toen je kind was. Dat gaat altijd over mensen die je serieus namen zoals je bent en die ook je ouders en je achtergrond helemaal accepteerden met alle goede en slechte kanten.
Dat zijn de mensen waarbij je gewoon mag zijn wie je bent.
En daarvoor hoef je alleen maar mens te zijn en dat is wat kinderen echt nodig hebben. Dat kan iedereen met een hart. En dat is veel meer helpend dan een traject bij een kindercoach!!

En als er echt problemen zijn, zou ik ervoor pleiten om eerst ouders weer ouder te maken en hen te helpen hun kind te helpen zodat het kind het idee heeft dat het goed genoeg is en niet naar iemand toe hoeft omdat er iets mis is.
Want eigenlijk zouden er geen kindercoaches moeten bestaan.
Kinderen hebben mensen om zich heen nodig die ervoor zorgen dat zij zich kunnen ontwikkelen. En die mensen zijn de ouders, de familie, de buren, de leerkrachten en andere betrokkenen. Dat zou genoeg moeten zijn voor de dagelijkse beslommeringen en tegenslagen.
En mochten er al zaken vast lopen dan is het fijn als een kindercoach in een paar sessies ouders en kind weer op de rit helpt met een kalme, nuchtere en kortdurende aanpak die door praktische handvatten weer een stap verder op weg helpt.

Wil je meer lezen over ‘goede’ kindercoaches, lees dan eens verder over de volgende onderwerpen:

Lees ook: Waarom ouders aanwezig zouden moeten zijn tijdens coaching
Lees ook: 9 misvattingen over kindercoaching
Lees ook: Opvoeden in deze tijd
Bekijk ook het filmpje: Dit is kindercoaching

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is gemaakt door Aly Westerhuis

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Gepost in Opleiding tot kindercoach, Stof tot nadenken, Uit de praktijk | Plaats een reactie

Luister jij wel naar je kind?

Luisteren naar je kind is voor ons als ouders nog best heel lastig.. 🙂
Want meestal doen we wat anders zoals dit gedicht van Leo Buscaglia ons leert…..
Bekijk het filmpje voor 13 tips hoe het beter lukt om te luisteren..

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen om
mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren.

Lees ook: Het misverstand oogcontact
Lees ook: Ieder heeft zijn eigen verhaal
Lees ook: Waarom liegt een kind
Lees ook: Weg met de opvoedadviezen?
Lees ook: Duik eens in je herinnering

Ken je Ik leer leren al?  Ik leer leren helpt kinderen met wat ze nodig hebben om te leren leren. Kindercoachmaterialen vind je bij Ninico.nl.
Wil je deelnemen aan de opleiding tot kindercoach of een bijscholing volgen, kijk dan op de website.
Wil je op de hoogte blijven van nieuws en artikelen, download dan het gratis eboek

Gepost in filmpjes, Gezinszaken | Plaats een reactie

Waarom ruzie tussen kinderen heel nuttig is

stoeienWanhopig worden ze er vaak van, de ouders van kinderen die ruzie maken. Ze willen dat het stopt en dat kinderen lief met elkaar omgaan.
Als ik dan deze ouders feliciteer met hun ruziënde kinderen, kijken ze me soms aan of ze het in Keulen horen donderen en vallen helemaal stil.

Wat ouders willen

Ouders hebben thuis behoefte aan rust en harmonie. Na een dag hard werken is het laatste waar je op zit te wachten een hoop herrie in huis. Ouders willen bovendien graag dat hun kinderen lief zijn voor elkaar en rekening houden met hen en met de andere gezinsleden. Ook vinden ouders het fijn als hun kind rustig en tevreden is en zichzelf kan vermaken. Zie daar het ideale gezinnetje, wat helaas niet bestaat, dan wel alleen op top momenten voorkomt.
Bovendien verwachten ouders vaak dat kinderen automatisch leren omgaan met grenzen en emoties als boosheid en angst en alle gedrag wat daaruit voortkomt.

Redenen voor ruzie

Los van de bijna normale speelgoed perikelen kan ook jaloezie of een gevoel van tekortkomen een rol spelen bij een kind. Het kind vindt iets niet eerlijk zoals bijvoorbeeld de tijd om naar bed te gaan of de grootte van een stuk taart en vindt het moeilijk om met die verschillen om te gaan.
Spanningen op school, verveling, geen eigen vriendjes hebben of een moeilijk temperament kan ook aanleiding zijn tot voortdurend ge-kissebis.

Wat leren kinderen van ruzie

Laten we wel wezen: Waar kun je beter leren ruzie maken dan thuis waar je in principe veilig bent, waar er van je gehouden wordt en waar je niet weggestuurd wordt om wie je bent en waar je als kind altijd naar kunt terugkeren. Op school en bij vriendjes kun je er nooit zeker van zijn of er de volgende dag weer een nieuwe start kan zijn. Thuis weet je zeker dat de ander niet voorgoed wegloopt wat wel kan gebeuren bij vrienden.
Thuis is dus de allerbeste plek om ruzie te zoeken, te krijgen en weer op te lossen!
Ruzie is meestal een verschil in belangen. Door het uit te vechten, krijgen kinderen allemaal kansen om te leren om te gaan met die tegengestelde belangen.
Waarom is ruzie maken zo zinvol en leerzaam:

 • Je leer voor jezelf opkomen
 • Je leert je grenzen kennen en handhaven
 • Je leert je boosheid op een gezonde manier uiten
 • Je leert rekening houden met een ander
 • Je leert onderhandelen
 • Je leert verschillende strategieën om je zin te krijgen
 • Je leert omgaan met teleurstelling en verlies
 • Je leert hoe fijn het kan zijn om een ander iets te gunnen en te geven
 • Je leert onderkennen dat iemand verdriet kan hebben over iets
 • Je leert gepast reageren op overwinningen die een verlies zijn voor de ander
 • Je leert stoppen als een ander beschadigd raakt
 • Je bouwt een band om met een belangrijke ander. Immers je maakt alleen ruzie met iemand of over iets wat de moeite waard is. Zonder daarvoor wetenschappelijke bewijzen te hebben, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de band tussen broers en zussen die veel ruzie hebben gemaakt als kind, heel veel sterker is dan van broers en zussen die weinig conflicten hadden !

De sociale vaardigheden die kinderen leren van ruziemaken, zijn dus kwaliteiten die je in je leven heel erg goed van pas komen. Ouders moeten dat helemaal nooit willen stoppen.
Sterker nog, ouders doen er goed aan het proces van ruzie maken te begeleiden zodat de lessen geleerd kunnen worden.

Ruzie hanteren

Afhankelijk van de leeftijd zal een ruzie anders verlopen. Jonge kinderen zijn meestal nog niet in staat om hun gevoelens te uiten met woorden waardoor lichamelijk geweld meer voorkomt. Het mooiste is dat kinderen zelf hun ruzie oplossen. Zo nodig kan een ouder naar beide standpunten luisteren, voor beide begrip tonen en de verwachting uitspreken dat ze er zelf uitkomen. Uiteindelijk gebeurt dit ook meestal.

De beste tip die ik daarom heb voor met name moeders van ruziënde kinderen is om op de wc te gaan zitten en te wachten tot de storm overgaat.
Daarna kunnen ze vragen wat er aan de hand was en indien nodig de kinderen vragen hoe ze het hebben opgelost. Het benoemen van datgene wat kinderen van de ruzie hebben geleerd, kan heel helpend zijn voor iedereen en geeft tegelijkertijd erkenning voor de kemphanen zodat niemand zich uiteindelijk een verliezer hoeft te voelen.
Wanneer ouders dus de leiding nemen over de ruzie, voelen ze zich ook geen machteloze en wanhopige toeschouwer die wil dat de ruzie stopt.

Friesch Dagblad over ruzie tussen kinderenDit artikel werd gepubliceerd in de weekendbijlage van het Friesch Dagblad op 4 juni 2016.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Bekijk het filmpje: Omgaan met vervelend gedrag
Bekijk het filmpje: Zo help je kinderen weerbaar te worden
Lees ook: Van pesten, naar weerbaarheid, naar zelfvertrouwen
Lees ook: Ruimte voor jongens
Lees ook: Laat je niet kwetsen

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is gemaakt door Bianca Snip

Gepost in angst, Boosheid, Gezinszaken, Opvoeden in deze tijd, Stof tot nadenken, weerbaarheid | 2 Reacties

Moet je muren om je heen afbreken?

Soms zeggen we dat kinderen muren om zich heen hebben en willen we daar door heen breken. Is dit wel verstandig en hoe kunnen we kinderen helpen die zich achter muurtjes verstoppen?

Op zich is het denk ik uiterst gezond om een soort muur als bescherming om je heen te hebben. Denk maar eens aan (hoog) gevoelige kinderen. Zij zijn uiterst kwetsbaar voor alles wat er in hun omgeving gebeurt. Gevoelige kinderen zijn er waarschijnlijk in meerdere categorieën. De kinderen die gekozen hebben voor de aanval om hun gevoeligheid te verbergen zullen overigens niet zo snel herkend worden als gevoelig. Deze kinderen worden vaak bozig en streng benaderd omdat ze zelf zo reactief reageren.
Gevoelige kinderen echter die nog niet zo goed hebben geleerd om een muurtje om zich heen te bouwen, krijgen alle indrukken binnen van wat er om hen heen gebeurt. Omdat kinderen een goed gevoel van IK-DE ANDER moeten leren ontwikkelen, is het voor gevoelige kinderen heel moeilijk een onderscheid te maken welke indrukken niet bij hen thuishoren. Het leren van grenzen is voor deze kinderen vaak een levenslang proces. Deze kinderen hebben overigens ook vaak last van eczeem en andere huidaandoeningen. Alsof hun lichaam hen er nog eens op wil wijzen hoe belangrijk grenzen zijn.
Een muur om je heen kan dus heel helpend zijn en zelfs noodzakelijk om je te handhaven in de grote wereld met al zijn indrukken. Stel je voor dat je helemaal onbeschermd de wereld tegemoet zou moeten treden. Dat zou erg overweldigend zijn. Het is alleen wel raadzaam om een muur te hebben waar de buitenwereld nog contact mee kan hebben.

Waar we kinderen mee kunnen helpen is zich zodanig veilig te voelen zodat ze bereid zijn gaten in de muren te slaan waardoor we met hen in contact kunnen komen en waardoor zij het vertrouwen krijgen om muren af te breken op hun eigen tempo. Hierdoor kunnen ze oefenen met grenzen en leren grenzen te stellen.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Bekijk ook: Omgaan met vervelende opmerkingen
Lees ook: Hoogvliegers en pechvogels
Lees ook: Wat te doen bij angst van kinderen?
Lees ook: Bange kinderen, bange ouders
Lees ook: Zijn er nog gewone kinderen?

Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema

Gepost in Faalangst, filmpjes | Plaats een reactie

Nieuwsbrief kindercoaching en opvoedcoaching 2016-3

logo

De afgelopen maanden zijn drukke en hectische maanden geweest.
Eind april heb ik vervolgopleidingen mogen ontvangen van Moira Dempsey uit Australië op het gebied van reflexachterstanden bij kinderen.
Zeer indrukwekkend is het om te ontdekken dat kinderen zich steeds moeizamer ontwikkelen, mede door de tijd waarin we leven waarin de elementaire ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters onder grote druk staat en vooral gericht is op een hoog IQ. Dat we hierdoor veel scheefgroei bij kinderen zien, merken we iedere dag.

In deze nieuwsbrief kun je verder lezen:
* Over concentratieproblemen
* Over kwetsbare kinderen
* Over opvoeden
* Over accreditaties voor opleidingen
* En verder over wat ik de komende zomer ga doen en over de snelle uitbreiding van Ik leer leren. De vernieuwde website van Ik leer leren is overigens zeer de moeite waard met een nog duidelijker overzicht van bijna alle trainers.

Over concentratieproblemen

Concentratieproblemen staan met stip op de eerste plaats van hulpvragen van kinderen en jongeren. In deze snelle tijd waarin iedereen online moet zijn, is het best moeilijk om je gedachten bij je taak te houden. Onze dochter houdt op dit moment bij hoe lang en hoe vaak ze op een dag haar telefoon gebruikt en ondanks de superfocus waar ze tijdens haar studeren toe in staat is, was ze geschokt dat ze haar telefoon 117 keer had ontgrendeld en bijna 3 uur tijd had besteed aan niks in het bijzonder.
Een mooi leermoment…..

Zelf doe ik ook regelmatig onderzoekjes en experimentjes zoals de deelnemers aan de opleiding weten. Na enig onderzoek kwam ik bijvoorbeeld tot 13 redenen voor concentratieverlies en onoplettendheid.
En als je denkt dat jij in staat bent om je voor langere tijd op een taak te richten, vergeet het maar. Kijk maar wat er bijvoorbeeld gebeurt bij kinderen in de klas.

Over kwetsbare kinderen

De belangrijkste ontwikkeltaak voor kinderen is leren zelfstandig en autonoom te handelen zodat ze later als volwassene kunnen functioneren. Ontwikkelen en leren gaat bijna nooit vanzelf en kinderen komen soms veel ellende tegen op hun weg naar volwassenheid. Het is dan van groot belang hoe wij omgaan met kinderen die het moeilijk hebben.
Hoe kunnen we kinderen ondersteunen en weerbaar opvoeden zodat ze hun eigen boontjes leren doppen. Welke aanpak is daarbij verstandig en welke niet?
Door dat soort vragen blijkt dat ouderschap zich ook ontwikkelt en dat zowel ouders als kinderen groeien en leren van elkaar.

Wanneer kinderen zich soms verstoppen achter denkbeeldige muurtjes omdat ze het vertrouwen hebben verloren in de volwassenen, zijn we geneigd die muren te willen afbreken. Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig? Welke risico’s loopt een kind van wie wij de muren afbreken?

Over opvoeden

Kinderen krijg je (mogen we toch nog steeds hopen..)
Soms al bij de geboorte en zeker na verloop van een paar jaar leren we het temperament van ons kind kennen. En dit is soms volstrekt anders dan hoe we zelf zijn. Daarbij kan het ook best ingewikkeld zijn om vanuit die verschillen te ontdekken wat een kind nodig heeft.
Is je kind bijvoorbeeld een giraf? Dan heeft het volstrekt iets anders nodig dan een kind die is als een aap. Herken je je eigen kind als aap of als een giraf?

Los van het karakter van je kind moet je je kind gewoon opvoeden. Tot mijn grote vreugde had ik onlangs een artikel geschreven voor de krant en kort daarna werd bewezen dat kinderen van moeders die zeuren slimmer zijn. En laat ik nu net gepleit hebben voor moeders die moeten zeuren en preken? Hoe grappig is het dat wetenschappelijk onderzoek iets bewijst wat je zelf al jaren hebt ontdekt en wat ik ook in mijn praktijk verkondig?

Wij weten ook al heel lang dat het geven van een advies niet werkt. Niemand van ons zit te wachten op adviezen en toch lijkt er een soort idee te zijn dat coaches adviezen moeten geven. Over die misverstanden rondom kindercoaching schrijf ik regelmatig en ook leg ik regelmatig uit wat kindercoaching onder andere wel inhoudt.

Accreditaties

Voor steeds meer beroepsgroepen is het nodig dat men bijscholing volgt.
Zo hebben in het afgelopen jaar het lerarenregister en het register voor jeugdwerkers (SKJ) een verplichtend karakter gekregen. Omdat de meeste mensen die de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach volgen, werkzaam zijn in de hulpverlening en onderwijs, heb ik voor de verschillende opleidingen accreditatie aangevraagd.
Deze zijn inmiddels vrijwel allemaal beoordeeld en toegekend. Volg je dus een opleiding dan kun je de punten gebruiken voor de verplichte bijscholing. Op de website staat aangegeven hoeveel punten de betreffende opleiding heeft gekregen in de beoordeling.
Andere beroepsgroepen, beroepsorganisaties en registers die mogelijk relevant zijn, willen de gehaalde punten in de vrije ruimte laten benutten.
Vooralsnog is het in ieder geval voor mensen uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening mogelijk om de opleiding in te dienen als bewijs voor deskundigheidsbevordering.

En verder……

… Zijn er eindelijk weggeefkaartjes voor ouders en pubers klaar. Deze kaartjes helpen hen te herinneren wat ze kunnen doen om zich beter te voelen en op de achterkant staan een aantal vragen die helpen het weer op te pakken bij terugval. Je kunt ze bij Ninico bestellen en als extra bestelling krijg je zelfs korting.
… Blijft Ik leer leren zich uitbreiden. Op dit moment zijn er 818 gecertificeerde trainers en er komen deze maand nog weer 65 mensen bij. De extra trainingen die zijn gepland in de herfstvakantie lopen met een sneltreinvaart weer vol en dan kan er echt dit jaar niets meer bij aan nieuwe trainingen.
En we doen het natuurlijk allemaal voor de kinderen, pubers en jongeren. Vele kinderen maken nu kennis met Ik leer leren in groep 8 ter voorbereiding op de brugklas. Vanaf september volgen dan de brugklasleerlingen en tussen november en maart de leerlingen in de klassen 2 en 3 die vastlopen. Zo is Ik leer leren het hele jaar door voor verschillende leeftijden en groepen kinderen en pubers te gebruiken. Individueel krijgen ook veel jongeren te maken met de training omdat ook op het MBO en HBO soms nog de nodige uitdagingen te vinden zijn.
En in de meivakantie heeft in Zeeland de eerste training plaatsgevonden op een lenteschool om vastlopers te helpen om dit jaar naar het volgende leerjaar te gaan.

….Begint de zomer er nu toch aan te komen. In juli en augustus zijn er geen opleidingen en doe ik het ook in de praktijk wat rustiger aan. Mijn aandacht gaat zich wat naar binnen keren en ik heb metershoge stapels studieboeken die op mij liggen te wachten en een hele lijst met onderwerpen om artikelen over te schrijven. Het Friesch Dagblad heeft aangegeven graag weer artikelen te willen plaatsen voor de weekendbijlage.
….. En verder ga ik deze zomer weer een nieuwe serie video’s voorbereiden en opnemen voor het nieuwe seizoen.

In september komt de volgende nieuwsbrief en ik wens je een heerlijke zomertijd.

Lees ook: Nieuwsbrief nummer 1
Lees ook: Nieuwsbrief nummer 2
Lees ook: Nieuwsbrief nummer 6
Lees ook: Nieuwsbrief nummer 5
Lees ook: Nieuwsbrief nummer 4
Lees ook: Nieuwsbrief nummer 3

Deze nieuwsbrief werd verzonden naar 8718 mailadressen.
Meer weten, kijk op de website van de praktijk voor kindercoaching.

Gepost in Nieuwsbrieven | Plaats een reactie

Een kindercoach kan knopen ontwarren

hertenkaartje blauwNaast het leren van theorie en praktijkoefeningen is de kindercoach opleiding eigenlijk ook een les in het leren oplossen van raadsels.
Kinderen tonen ons gedrag waar we soms niet zo blij mee zijn en dan is het de kunst om te ontdekken wat het kind ons eigenlijk wil vertellen.
We moeten als het ware het gedrag wat ons zo kan triggeren, vertalen naar dat wat het kind eigenlijk wil laten weten.
Daarna is het de kunst om het kind mee te nemen in het veranderingsproces. Dit betekent meestal dat het kind dan inzicht krijgt in zijn emoties, drijfveren en zijn gedrag. Hierdoor ontstaat een opening waardoor het kind zich anders leert gedrag in situaties die (meestal) frustreren.

Zichtbaar gedrag of…?

Daarmee is kindercoaching vooral een ontdekkingstocht in het ontwarren van de knopen die zichtbaar zijn in het gedrag van het kind. Het gaat er vooral om verder te kijken dan het gedrag en de behoeften van dit kind te onderzoeken.
Schreeuwt het kind, duwt het anderen omver, trekt het zich terug, maakt het dingen kapot, pest het anderen, verstoort het gesprekken en noem maar op.
Ouders en wij als volwassenen begeleiders zijn vooral geneigd te reageren op het zichtbare gedrag. Daardoor ontstaat heel vaak een “deze vuist op deze vuist-keten” van gedrag wat steeds een “vuistje” hoger gaat.
Als je als kindercoach je afvraagt wat de behoefte van het kind is en wat het kind eigenlijk zou willen bereiken met zijn gedrag, neem je als het ware een adempauze. Die kan net de ruimte bieden voor nieuwe openingen en kansen.
Behoefte aan aandacht, rust, grenzen, even stoom afblazen, gehoord en gezien en serieus genomen worden, kunnen dan herkend en erkend worden. De reactie van de volwassene is bij die herkenning in ieder geval met een andere intentie, ook al kan het soms nodig zijn toch stevig te handelen.
Het kind voelt dat de lading van een totaal andere orde is en alleen daardoor ontstaat er sneller rust. Bovendien is het contact met het kind er één van liefde, begrip en respect en dat maakt het grote verschil waardoor een kind zichzelf kan zijn en zijn ware emotie kan leren herkennen, erkennen en in veiligheid tonen.

De basisopleiding tot kindercoach

Tijdens de basisopleiding komen er altijd vele kinderen aan bod wiens gedrag soms zo onduidelijk is. Wat is het dan mooi om met alle theoretische en praktische kennis die in een groep aanwezig is, op ontdekkingstocht te gaan naar hoe kinderen soms op bijzondere wijze laten zien wat ze eigenlijk nodig hebben.
Ik realiseer me hoe ik tijdens het coachen van kinderen en hun ouders en tijdens de opleiding hetzelfde doe, als wat ik als kind graag deed.
Als kind vond ik het geweldig om bollen wol en garen uit de knoop te halen. Uren kon ik me vermaken met draden uiteen trekken en om mij heen leggen. Ik ging net zolang door tot ik één lange draad over had waarvan ik opnieuw een bol wol rolde.
En misschien is dat wel precies wat kindercoaches veel doen 🙂 :

 • Wat is er met dit kind
 • Welke behoefte heeft het
 • Hoe is het kind trouw aan zijn beide ouders in dit probleem
 • Wat wil het kind duidelijk maken over zichzelf of het gezin
 • Hoe effectief communiceert dit kind met zichzelf
 • Is het glas halfvol of half leeg,
 • Welke boodschappen geven kind en ouders elkaar
 • Waar zit er aan negatieve lading, angst en weerstand in gedrag

Allemaal vragen en nog zo veel meer om te ontdekken die het kind wellicht in de knoop laten raken.
Hoe mooi is het iedere keer opnieuw om met een groep mensen te werken die zo betrokken zijn met kinderen en hun ouders. Mensen die op zoek zijn naar wegen om nog meer veiligheid, gedragsmogelijkheden en hulp en steun te bieden. Dat is een voorrecht en vooral een uitdaging om samen tijdens de opleiding de knopen te ontwarren die ons als volwassenen soms voor raadsels stellen.

Wanneer je deze tekst, of gedeeltes daarvan, wilt gebruiken vraag dan even toestemming.
De link mag gedeeld worden op social media.

Lees ook: De kindercoach voegt iets toe
Lees ook: De kindercoach driehoek
Lees ook: De kindercoach is een stoplichtdenker
Lees ook: Het kind helpen of de ouders helpen?
Lees ook: Het onzichtbare voordeel van het probleem
Lees ook: De taal in het land van de kindercoach
Lees ook: De inhoud van de opleiding tot kindercoach
Lees ook: Wie komt er naar de opleiding tot kindercoach
Lees ook: De reis van de kindercoach

Wil je deelnemen aan de opleiding tot kindercoach, kijk dan op de website. Kijk voor meer informatie over leren, kindercoachmaterialen, de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach, Ik leer leren en nog veel meer op de website van Tea Adema
De illustratie is van Kitty Bakker.

Gepost in Methodieken in de praktijk, Opleiding tot kindercoach | Plaats een reactie

In 5 dagen kindercoach worden?

faalangst-poezenOp de 3e dag vertelde een deelnemer aan de basisopleiding tot kindercoach en opvoedcoach hoe een kind haar had uitgedaagd om alvast te oefenen met het thema boosheid. Tot haar grote verbazing kon deze leerling, die niet als echt gemakkelijk bekend stond, precies tot op het blokje van de thermometer die ze gebruikte nauwkeurig vertellen hoe hij zich gedroeg en wat er gebeurde.
Veel mooier was natuurlijk dat juf en hij afspraken konden maken over gewenst gedrag. Nog steeds was deze juf verbaasd over het effect wat ze had gehad met har aanpak.
Wij mochten meegenieten van haar prachtige gesprekjes met dit kind. Ook andere cursisten hadden geoefend met een andere manier van aanpak dan ze eerder gewend waren.
Voor mij is dat extra genieten omdat iedere opleiding cursisten met nog verbazing in hun stem, vertellen welke positieve veranderingen ze teweeg hebben gebracht met het geleerde van de voorgaande opleidingsdagen.

Kindercoach in 5 dagen?

Regelmatig komen deelnemers schoorvoetend naar mij toe. Collega’s en familie stellen hen de kritische vraag: “Kun je in 5 dagen kindercoach worden?
Ze vragen zich af, of het wel toegestaan is als ze willen werken als kindercoach.
Ik kijk hen dan aan en vraag hoe ze oud ze zijn en hoelang al werkzaam in het onderwijs en/of als hulpverlener. De leeftijd varieert meestal tussen 25 en 65 jaar en de werkervaring is gemiddeld tussen de 15 jaar en 30 jaar voor de klas en/of in de hulpverlening .
Deze mensen en eigenlijk alle cursisten die de opleiding volgen, zijn meestal gepokt en gemazeld in het werken met kinderen en ouders. Degenen die een carrière switch willen maken zijn overigens het meest fanatiek en storten zich voor, tijdens en na de opleiding op de literatuur en verdere opleidingen.
Wellicht veel belangrijker is dat al deze mensen veel levenservaring hebben, openstaan om nieuwe dingen te leren en nieuwe wegen te bewandelen en een groot hart vol liefde hebben voor kinderen in de knel.

Vertel mij……

Mocht iemand twijfels hebben of je in vijf dagen kinderen kunt leren coachen, vertel mij dan wat iemand als aanzet meer nodig heeft dan de huidige werk, leer en levenservaring.
Degene die in 5 dagen ooit heeft leren fietsen, zwemmen of een nieuwe baan onder de knie heeft gekregen mag zich bij mij melden. En degene die na deze 5 dagen beter kan coachen dan ik (🙂 🙂) vraag ik zich onmiddellijk te melden want die neem ik direct aan in vaste dienst!

Daarmee is hoop ik gezegd dat de basisopleiding tot kindercoach een prachtige aanzet geeft tot coachend met kinderen en ouders leren om te gaan. Het geeft nieuwe handvatten en inzichten die verder kijken dan het individuele kind.
De basisopleiding is een begin en kan als bijscholing leiden tot nieuwe inspiratie in het werken met kinderen en ouders en dat is precies de bedoeling van deze opleiding.
Want voor de volledigheid: Je kunt alle modules volgen voor de volledige opleiding tot kindercoach die in totaal 15 dagen duurt wat gelijk staat aan een vol opleidingsjaar :-).

De jongen in de klas van de juf ging er nog veel meer van merken. Het hart van de juf blijft even groot. Dat is en blijft het belangrijkste waarmee ze het verschil maakt. En ze voegt nu,  na haar hele leven lesgeven, een aantal nieuwe inzichten en werkmethoden toe aan haar repertoire.
Hoe mooi is het dat niet alleen zij als juf, maar ook de kinderen en hun ouders en zelfs de hele school ervan profiteert dat deze juf nieuwe inzichten, inspiratie en nieuwe wegen bewandelt.

Lees ook: Het onzichtbare voordeel van het probleem
Lees ook: De taal in het land van de kindercoach
Lees ook: De inhoud van de opleiding tot kindercoach
Lees ook: Wie komt er naar de opleiding tot kindercoach
Lees ook: De reis van de kindercoach

Wil je deelnemen aan de opleiding tot kindercoach, kijk dan op de website .
De materialen van de kindercoach kun je hier…..bestellen.
De illustratie is van Studio Staalkaart.

Gepost in Aanbod kindercoaching, Opleiding tot kindercoach | Plaats een reactie